Palmecentret arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Det gör vi tillsammans med människor världen över. Vårt mål är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv. Palmecentret jobbar framför allt med tre typer av verksamhet:

  • Internationella utvecklingsprojekt
  • Partiinriktat demokratistöd
  • Kunskap och debatt om demokrati, mänskliga rättigheter och fred

Läs om hur, var och med vilka under "Så arbetar Palmecentret"

För de som är aktiva i vår verksamhet finns särskilda material som stöd för arbetet. Detta material och all information om att driva projekt hittar ni under "För projektaktiva" i menyn till vänster.

Bilden är tagen under ett besök i Burma 2010.

2014-06-13

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se