Fackligt samhällsarbete

 

Starka, demokratiska fackliga organisationer är en förutsättning för löntagarinflytande, rättvisa löner och goda arbetsvillkor. Ökat fackligt samhällsarbete behövs i en värld där makten delvis har förskjutits från politiken till multinationella företag och finansiella marknader. Och där det ännu är livsfarligt att arbeta fackligt i många länder.

 Därför stödjer Palmecentret:

- utvecklingen av starka och demokratiska fackliga organisationer runt om i världen,
- en utökad facklig-politisk samverkan världen över, samt
- särskilt ungas, kvinnors och utsatta människors – till exempel migrantarbetares och människor inom den informella sektorns – fackliga engagemang och organisering.

Palmecentret och dess medlemsorganisationer är för närvarande engagerade för fackliga rättigeter i bland annat Zimbabwe, Serbien, Bosnien och Hercegovina, Filippinerna och Sydafrika. Läs mer om projekten.

Palmecentret leder också Decent Work Balkan Network, ett EU-finansierat projekt som arbetar för främjandet av anständigt arbete på Västra Balkan.

2011-03-21

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Se våra filmer