Folkligt deltagande

 

Folkligt deltagande är grunden för en fungerande demokrati. Människor måste ges möjlighet att själva bilda och organisera sig för att kunna vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Folkrörelser som vill förändra samhället måste bygga sitt arbete på kunniga och aktiva medlemmar. Det är självständiga, kritiskt tänkande och medskapande medlemmar som ger demokratiska organisationer deras styrka.

Därför stödjer Palmecentret:

- utvecklingen av starka och oberoende folkrörelser och civilsamhällen runt om i världen,
- ett ökat utbyte mellan folkrörelser och civilsamhälle å ena sidan och etablerade politiska makthavare å andra sidan, samt
- särskilt ungas, kvinnors och utsatta människors engagemang och organisering.

2011-03-21

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se