Idé och debatt

Foto: Birgitta Silén 

 

För att förändra världen krävs också kommunikation och opinionsbildning. Genom att både informera om världen och bilda opinion för våra idéer om internationell solidaritet, frihet och jämlikhet, vill vi bidra till att organisera och mobilisera människor som har ett gemensamt intresse för att åstadkomma sociala och politiska förändringar världen över.

2011-03-21

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Beställ informationsmaterial

Palmecentret publicerar årligen intressanta böcker, broschyrer och skrifter. Se vad vi har att erbjuda och beställ direkt från hemsidan. Det mesta av materialet är gratis.