Partipolitisk organisering
Partipolitisk organisering och fungerande partier behövs för att bekämpa fattigdom och främja demokrati. Ju fler som engagerar sig i partier, desto bättre förutsättningar får demokratin att fungera. För att politiska partier ska kunna bidra till en demokratisk utveckling måste de vara demokratiskt uppbyggda, jämställda och inkluderande. Och de måste vara starkare än sina ledare.

Palmecentret stödjer därför utvecklingen av demokratiska och välfungerande partier. Vi arbetar för att öka samarbetet mellan folkrörelser, civilsamhällen och politiska partier och uppmuntrar särskilt ungas, kvinnors och utsatta människors engagemang i partipolitiken.

Partiinriktat demokratistöd

Alla riksdagspartier kan förmedla stöd till systerpartier i andra länder. Målet är demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna i utvecklingsländer. Socialdemokraternas arbete med partiinriktat demokratistöd sker genom Palmecentret.

Genom det partiinriktade demokratistödet stödjer Socialdemokraterna och Palmecentret uppbyggnaden av socialdemokratiska systerpartier. Det gör vi både i länder som har demokratiska system, men svaga sådana, och i auktoritära stater. Samarbetet fokuserar på utbildning för partiernas ledningar och medlemmar, utveckling av organisationerna och erfarenhetsutbyte. Från 2012 är verksamheten uppdelad i tre program: 
- Auktoritära och postauktoritära stater
- I EU:s väntrum
 - Från vapen till valsedlar

 

 

2011-03-21

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Se våra videklipp
Se videoklipp