Bolivia
Bolivia är ett av Latinamerikas fattigaste och mest ojämlika länder, inte minst inom utbildningssektorn. Analfabetism är fortfarande ett stort problem på landsbygden och främst bland kvinnor. Under 2012 har Palmecentret genom ABF genomfört ett projekt i Bolivia med fokus på folkbildning och ursprungsbefolkningen på landsbygden.

Projektet har nått goda resultat bland annat genom ett ökat intresse från utbildningsministeriet för folkbildning. Efter flera års samtal och påtryckningar tog ministeriet initiativ till ett konkret samarbete under slutet av året.

Ursprungsbefolkningen, som utgör en majoritet av Bolivias invånare, drabbas extra hårt av den skeva tillgången till basala rättigheter som till exempel vatten och el, ordentliga bostäder och utbildning. Bolivias svårigheter beror till stor del på svaga offentliga institutioner, som ofta saknar kapacitet att skapa och implementera effektiva insatser för fattigdomsbekämpning.

Syftet med folkbildningsstödet är att människor ur Bolivias många ursprungsbefolkningar ska få tillgång till utbildning för att kunna påverka samhället och sina liv. ABF:s partner Asociación Boliviana para la Cultura (ABC) håller i studiecirklar, ordnar kurser och kulturfestivaler. Majoriteten av deltagarna är kvinnor. Under 2012 bildades en nationell organisation vilket förväntas stärka genomslagskraft och samordning. Vid det konstituerande mötet antog organisationen ett nytt namn: Asociación Boliviana para la Educación y la Cultura (ABEC).

Foto: Barbro Ullberg-Gardell. Club de Madres i  Villa Rivero, en av ABC-projektets grupper.

2013-07-30

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se