Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina har en hög arbetslöshet och många unga lämnar landet i brist på framtidstro. För Palmecentrets verksamhet är målsättningen att marginaliserade grupper ska få ökat inflytande i sina lokalsamhällen. Arbetet riktar sig främst till unga, kvinnor och fackligt aktiva.

Under 2012 har Palmecentrets samarbetsorganisationer motiverat ungdomar till ideellt arbete. Unga människor har fått lära sig hur de planerar projekt och bedriver långsiktigt påverkansarbete. Samtliga samarbetsorganisationer arbetar över de etniska gränserna och är måna om att ingen etnisk grupp ska särbehandlas.

Det är vanligt med allvarliga kränkningar av arbetstagare i Bosnien och Hercegovina och ofta respekteras inte de fackliga rättigheterna. Under 2012 togs flera steg av Palmecentrets samarbetsorganisationer för att uppnå förändringar i arbetsrättslagstiftningen. I det arbetet har ett nätverk i västra delen av landet varit drivande. Det består av fackliga företrädare och företrädare för icke-statliga organisationer. De har förberett rekommendationer och aktivt deltagit i offentliga diskussioner om utkastet till ett nytt förslag om arbetsmarknadslagstiftning i Federationen Bosnien och Hercegovina.

Fackförbundet STBiH har i samarbete med Handels avdelning 27 i Sundsvall bildat en rådgivningsgrupp som ger juridiskt stöd och vägledning till enskilda medlemmar. Det här samarbetet har inletts för att öka fackföreningsmedlemmar möjligheter att kräva sina rättigheter. Rådgivningsgruppen har under 2012 utbildats i hur arbetsrättsliga ärenden kan drivas. De vanligaste ärendena som medlemmar har fört fram har gällt mobbning och sexuella trakasserier från arbetsgivarhåll.


2013-10-08

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Se våra videoklipp
Se videoklipp
Bosnien och Hercegovina
Se fler bilder på Flickr