Burma
Palmecentrets arbete i Burma har målsättningen att stärka organisationer inom demokratirörelsen, att aktivera och organisera människor i deras strävan att påverka den demokratiska utvecklingen i landet och att stärka deras arbete med multietnicitet och jämställdhet, i exil såväl som inne i landet.

2010 ombildades militärregimen i Burma till en kvasicivil regering. Efter det inleddes en positiv utveckling med bland annat ökad organisations- och yttrandefrihet. Men landsbygden och de områden som domineras av etniska minoriteter präglas fortfarande av konflikter, korruption och förtryck från myndigheter.

Palmecentret samarbetar med nätverk som organiserar arbetare som ställer krav på att få bilda fackföreningar. Våra fackliga samarbetspartners har stött över 100 000 strejkande arbetare som krävt bättre arbetsvillkor. Strejkerna har drivit på införandet av en lag som tillåter fackföreningar och efter det har flera hundra fackföreningar bildats. Ett resultat av Palmecentrets stöd är att 40 nya fackföreningar har registrerats i Burma under 2012.

Landkonfiskering är ett annat hinder för den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i landet. Palmecentrets partners arbetar med att stödja och organisera jordbrukare så att de kan kräva sina rättigheter.

Burmas historia har i över femtio år präglats av de konflikter som pågått mellan den burmesiska armén och etniska väpnade motståndsrörelser. Under det senaste året har konflikten i Kachinstaten i norra Burma samt konflikten mellan den buddhistiska majoritetsbefolkningen och den muslimska minoritetsgruppen rohingya eskalerat och resulterat i hundratusentals internflyktingar. Flera av Palmecentrets samarbetsorganisationer arbetar över etniska gränser. Ett exempel på detta är Student and Youth Congress of Burma (SYCB), en paraplyorganisation som samlar 15 ungdomsorganisationer som representerar 13 olika etniska grupper.

2013-08-13

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Se våra videoklipp
Se videoklipp
Se fler bilder på Flickr