Filippinerna
Det civila samhället i Filippinerna har vuxit på ett positivt sätt sedan diktatorn Marcos fälldes i en folklig protestvåg 1986. Men många demokratiska utmaningar kvarstår. En fjärdedel av befolkningen lever fortfarande i fattigdom och samhället präglas av omfattande korruption och våldsanvändning. Palmecentret samarbetar sedan 25 år med organisationer i Filippinerna inom facklig och politisk organisering, folkbildning, medborgarinflytande och fredlig konfliktlösning.

Filippinska arbetare saknar kunskap om sina rättigheter och den fackliga anslutningsgraden är låg. Fackföreningarna saknar därför kraft att ställa ansvariga till svars när arbetarnas rättigheter kränks. Problemen är omfattande: fasta anställningar ersätts av korttidskontrakt, dåliga arbetsvillkor, långa arbetsdagar och låga löner. Minimilönen varierar runtom i landet mellan 5-10 USD per dag, men många arbetare tjänar betydligt mindre. Arbetsgivare och lokala makthavare motarbetar facklig organisering genom trakasserier och avsked. Fackliga ledare har mördats utan fällande domar.

Under 2012 har Palmecentret givit stöd till nio projekt i Filippinerna för att öka arbetares teoretiska kunskap om sina rättigheter samt öka deras praktiska möjligheter att kräva sina rättigheter. Syftet är att arbetare och marginaliserade grupper ska stärka sin förmåga att tillvarata sina intressen och få ökat inflytande över sin situation. På så sätt vill Palmecentret bidra till en demokratisk samhällsutveckling.

Under året bidrog Palmecentrets samarbetsorganisationer Alliance of Progressive Labor (APL) och Pinag-isang Manggagawa sa Kooperatiba ng Kuryente sa Bicol (PMKKB) till att höja minimilönen för alla arbetare inom privat sektor i Bicol-regionen, medan påtryckningar från Nationella transportarbetarförbundet NCTU ledde till att korruption utreddes och stoppades. Palmecentrets partners var också centrala i två angelägna initiativ för att samla arbetarrörelsen och minska konflikter och konkurrens mellan fackföreningar. Ur den splittrade fackföreningsrörelsen bildades den gemensamma paraplyorganisationen SENTRO, som samlar drygt 80 000 arbetare från bland annat hotell- och restaurangbranschen, metallarbetarsektorn, transport- och bilindustrin, post-och banksektorn, offentlig sektor samt informell sektor. Under året bildades också NAGKAISA, ett brett fackligt nätverk där 80 procent av den filippinska arbetarrörelsen ingår.

***

Palmecentrets samarbetspartner det socialdemokratiska partiet Akbayan har inlett en omfattande hjälpinsats genom sin stiftelse Active Citizenship Foundation (ACF) och sina nätverk inom den filippinska arbetarrörelsen. Hjälpinsatsen kommer inledningsvis att inriktas på grundläggande humanitär hjälp. Det handlar bland annat om att tillhandahålla medicin, hygieniska inrättningar, drickbart vatten, mjölk och matpaket.

Stöd hjälpinsatsen. Ge din gåva här direkt. Eller sätt in din gåva på Plusgiro 570-2 och märk inbetalningen ”Filippinerna”. Ditt stöd behövs.

2013-08-22

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Se våra videoklipp
Se videoklipp
Länkar Filippinerna
Se fler bilder på Flickr