Förändringsaktörer i auktoritära stater
I auktoritära och totalitära stater har det civila samhället en särskilt viktig roll för att främja demokratisering och organisering av människor som vill förändra sitt samhälle. Samtidigt är potentiella förändringsaktörer i dessa stater utsatta för stora risker. Oliktänkande utsätts ofta för brutal förföljelse och rätten till organisering och yttrandefrihet är vanligtvis starkt begränsad.

Palmecentret arbetar långsiktigt med att stärka olika förändringsaktörer i bland annat Belarus och Västsahara. I andra fall, exempelvis gällande Syrien och Iran, har Palmecentret givit stöd genom att skapa mötesplatser för förändringsaktörer i exil samt inom landet.

2012 har Palmecentret samarbetat med förändringsaktörer i Belarus, Iran, Kina, Syrien och Västsahara. Genom verksamheten det varit möjligt för demokrati- och MR-aktivister, journalister och kvinnorättskämpar att nätverka, utbyta erfarenheter, ta del av teoretiska och praktiska utbildningar och workshops samt att få stöd i sitt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter.

För att stärka förändringsaktörernas möjlighet att påverka sina samhällen har det genomförts tre kurser om information och kommunikationsteknologi (ICT). På en av kurserna fick aktivister från Zimbabwe, Burma, Swaziland, Iran, Belarus och Västsahara veta mer om hur de kan använda ICT för demokratiarbete. Bland annat fick de fjorton deltagarna lära sig hur de kan producera film och hur de undviker att lämna spår på nätet för att undgå repressalier. I Kina och Västsahara deltog 20 personer i utbildningar om ICT och digital media och tre belarusiska civilsamhällesorganisationer deltog i en ICT-utbildning i Belarus.

Palmecentret har under 2012 stärkt möjligheterna att kommunicera för den demokratiska oppositionen i Syrien och under 2013 arrangerade Palmecentret två kvinnokonferenser, en i Stockholm och en i Kairo, som har lett till skapandet av Syrian Womens Network.

2013-07-23

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Länkar auktoritära stater