Övriga Världen

Palmecentret har tillsammans med sina 27 medlemsorganisationer samarbetsprojekt i ett femtontal länder i sex regioner. Efter över hundra år av samhällsförändring och demokratibygge representerar svensk arbetarrörelse en rik källa av erfarenheter för att bygga ett samhälle präglat av frihet, jämlikhet och solidaritet.

I videospelaren till höger kan du se filmer från verksamhet i olika länder. 

- Här kan du se i vilka länder vi har utvecklingssamarbete och vilka insatser som görs.

- Här kan du läsa artiklar om länder och teman.

2011-03-21

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Se våra videoklipp
Se videoklipp