Palestina
En skärpt ockupation och nationell splittring mellan Hamas och Al Fatah gjorde situationen i Palestina ännu svårare under 2012. Allt fler deltar i protesterna mot ockupationen, och de har vuxit i styrka och blivit mer synliga.

En prioriterad målgrupp för Palmecentrets samarbeten i Palestina har länge varit kvinnor och ungdomar med målsättningen att öka deras politiska deltagande. Genom att delta i projekten har många kvinnor gjort sig kända som lokala aktivister som kunnat bidra till utvecklingen i sina lokalsamhällen. När kommunalval, trots Hamas motstånd, genomfördes hösten 2012 fanns drygt 100 kvinnor från Palmecentrets kvinno- och ungdomsprojekt med på listorna. 30 av kvinnorna valdes in, en majoritet av dessa är under 35 år.

Flera kvinnoorganisationer som Palmecentret samarbetar med har genom kampanjer och annat påverkansarbete bidragit till att familjelagstiftningen ändrats så att kvinnor har rätt att ansöka om skilsmässa. Organisationen Democracy and Workers Right Center har genom kampanjer och utbildningar för kvinnor inom den oberoende fackliga rörelsen bidragit till att lagen om minimilön för anställda inom barnomsorg och hälsovård inom kort träder i kraft. Minimilönen kommer att förbättra levnadssituationen för tiotusentals kvinnor.

Palmecentrets samarbetsorganisationer har under 2012 även bidragit till ökat genomslag av sociala medier som en alternativ informationskälla vilket ökar människors tillgång till information i ett samhälle där traditionella medier är kontrollerade.

Bilden visar en workshop i Nablus inom ett projekt ett projekt som jobbar med sociala medier på Västbanken och i Gaza.

2013-07-10

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Se våra videoklipp
Se videoklipp
Se fler bilder på Flickr