Serbien

I Serbien arbetar Palmecentret för att fackmedlemmar och icke-organiserade arbetare ska bli mer medvetna om sina rättigheter och få större möjligheter att utkräva dem. Det sker genom utbildningar av fackföreningsmedlemmar, förtroendevalda och ledare inom facket.

Under 2012 har de här utbildningarna burit frukt i framgångsrika förhandlingar med arbetsgivare. Fackföreningarna som Palmecentret samarbetar med har kämpat intensivt för mänskliga rättigheter på arbetsplatsen. Dessutom har kvinnors och ungas inflytande i fackföreningsrörelsen ökat. 

Genom kontakten med fackföreningar i Sverige har de serbiska facken vidgat sitt internationella nätverk. Det är något som blir viktigare i takt med att arbetsmarknaden i Serbien i allt högre grad präglas av globaliseringen.

Serbien ingår också, tillsammans med Kosovo och Albanien, i Palmecentrets program för transparens och ansvarsutkrävande på Västra Balkan. Palmecentret samarbetar med organisationer som verkar för att stärka en deltagande demokrati. Det handlar om att organisera och förbättra människors förutsättningar att delta i politiska processer. Särskilt prioriterade är kvinnor och ungdomar. En viktig del av det här arbetet är att verka för att medborgarnas tillgång till information i offentliga frågor ökar. Då ökar också möjligheten att ställa tjänstemän och beslutsfattare till svars.

2013-10-08

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Se våra videoklipp
Se videoklipp
Länkar Serbien
Se fler bilder på Flickr