Sydafrika
Sydafrika har trots en konstant ekonomisk tillväxt sedan demokratiseringen inte lyckats minska arbetslösheten, fattigdomsnivåerna eller samhällsklyftorna. Den globala ekonomiska krisen försvårar situationen ytterligare. Landet befinner sig sedan ett antal år i en turbulent tid med oro på arbetsmarknaden, kris i gruvsektorn och jordbruket och stora utmaningar på utbildningsområdet. Samtidigt har protesterna mot uteblivna och bristande samhällstjänster fortsatt med oförminskad kraft.

Tillsammans med våra samarbetsorganisationer i Sydafrika arbetar Palmecentret för att stärka det politiska inflytandet för kvinnor, arbetare och landsbygdsbefolkning så att de kan hävda sina rättigheter.

Palmecentrets samarbetspartner Peddie Women’s Support Centre (PWSC) organiserar stödgrupper i kommunen Peddie, som består av hundra byar. I 68 av byarna kan nu kvinnor som utsätts för våld vända sig till en stödgrupp för att anmäla övergrepp och få stöd och hjälp. 2012 fördubblades antalet kvinnor som vände sig till stödgrupperna.

Unga kvinnliga arbetare är ofta extra utsatta i Sydafrika. Vår samarbetspartner Labour Research Service (LRS) har därför riktat sig speciellt till denna målgrupp i sitt arbete för jämställdhet. Tillsammans med tio fackliga organisationer drev de under 2012 en kampanj, ”Decisions for Life” för att stärka unga kvinnor som arbetar inom servicesektorn och för att förbättra deras arbetsvillkor. Evenemang, möten och diskussioner ledde till att de unga kvinnorna fick stärkt självförtroende och ökat ansvar på sina arbetsplatser. Flera deltagare har organiserat sig och vågar driva fackliga frågor. De fackliga organisationerna har insett vikten av att inkludera unga kvinnor i sin verksamhet och cirka 200 unga kvinnor har valts till ledande positioner.

2013-07-10

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Se våra videoklipp >
Länkar Sydafrika
Se fler bilder på Flickr