Västsahara
Västsahara är ockuperat land. 1975 invaderade Marocko området som allt sedan dess har försökt att vinna sin självständighet. Marocko har inte upphört med sina kränkningar av västsahariernas demokratiska rättigheter. Våld och trakasserier tillhör vardagen. I och med ockupationen reagerade den Västsahariska frihetsrörelsen POLISARIO genom att bilda ett politiskt parti - Sahrawi Arab Democratic Party (SADR) - och inleda en väpnad konflikt mot Marocko.

Med stöd av FN kom en vapenvila till stånd 1991. Syftet var att västsaharierna själva skulle få ta beslut om sin självständighet genom en folkomröstning. Så blev dock inte fallet. Marocko vägrade att acceptera villkoren för hur omröstningen skulle gå till.

Situationen i landet i dag är problematisk på flera sätt. Kriget försatte omkring en tredjedel (cirka 160 000 människor) av Västsaharas befolkning på flykt. En stor del av flyktingarna är kvinnor och många befinner sig fortfarande  i flyktingläger i Algeriet. Tillgången på mat och vatten är begränsad men lägren har en väl fungerande organisation där kvinnorna är den drivande kraften. De ledande befattningarna inom både POLISARIO och SADR innehas dock fortsatt av män.

Palmecentret arbetar för att förbättra kvinnors ställning i Västsaharas frihetsrörelse och har valt att rikta fokus mot unga kvinnor . I samarbete med Olof Palme-skolan, som drivs på initiativ av den lokala kvinnorättsorganisationen National Union of Sahrawi Women (NUSW), bidrar S-kvinnor i Stockholm till att ge ökad kunskap om politiskt deltagande och demokratiska processer.


 

2012-09-07

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Länkar Västsahara
Se fler bilder på Flickr