Belarus

Palmecentret ger stöd till progressiva organisationer som är aktiva i Belarus för att bidra till kampen för ett öppnare samhälle. Målet är att stabila demokratiska krafter och starka folkrörelser ska finnas på plats, redo att driva landet framåt om det skulle ske en politisk förändring.

Det har gått mer än tjugo år sen Sovjetunionens fall men Belarus är fortfarande i totalitarismens grepp. Oppositionella politiker och aktivister riskerar långa fängelsestraff och presidenten Alexandr Lukasjenko finner ständigt nya sätt att behålla makten. Den belarusiska regimen har stiftat nya lagar som ger den större möjligheter att kontrollera landets medier. Samtidigt har rätten till fri mötesbildning kraftigt begränsats. I kombination med en godtycklig myndighetsutövning av polis och rättsväsende har lagstiftningen i Belarus i princip omöjliggjort politiskt engagemang utan insyn från regimen eller risken att hamna i fängelse.

Palmecentret arbetar bland annat med att stödja skapandet av allianser och nätverk mellan olika organisationer i det politiska och civila samhället. Detta för att förbättra dialogen dem emellan och stärka deras gemensamma arbete för demokrati och mänskliga rättigheter.

Belarus har länge refererats till som Vitryssland. Men Vitryssland väcker associationer till Ryssland och många belaruser upplever det som kränkande att bli kallade vitryssar. Palmecentret använder därför namnet Belarus.

 

2013-10-15

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Se våra videoklipp
Länkar Belarus
Se fler bilder på Flickr