Zimbabwe
I Zimbabwe är den politiska situationen laddad och civilsamhället utsatt för hårt tryck. Fackligt aktiva utsätts ofta för trakasserier av myndigheter och detta drabbar även organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Kvinnor är särskilt utsatta och diskrimineras på alla områden - i hemmet, i arbetslivet och i politiken. För att sprida information och åstadkomma förbättringar när det gäller respekt för mänskliga rättigheter samarbetar Palmecentret med flera organisationer i civilsamhället.

Ett exempel är organisationen Women in Politics Support (WIPSU), som haft en aktiv roll i arbetet med att utarbeta en ny  konstitution i Zimbabwe.  WIPSU sammanförde kvinnliga politiker från de tre dominerande partierna i landets politik: ZANU-PF, MDC-T och MDC-N. Relationen mellan de tre partierna har länge präglats av misstro, konfrontation och låsta positioner på flertalet politiska områden. Men WIPSU lyckades med att få de kvinnliga politikerna att enas om en rad förslag till ändringar i konstitutionen till förstärkt skydd för kvinnor och ökad jämlikhet. En folkomröstning genomfördes den 16 mars 2012, och som ett resultat av WIPSU:s arbete förbjuder den nya konstitutionen uttryckligen könsrelaterat våld och innehåller en jämställdhetsklausul.

För att stärka fackligt aktiva, som ofta trakasseras i Zimbabwe, genomförde under 2012 lantarbetarfacket GAPWUZ ett antal kampanjer med stöd av Palmecentret. Bland annat utbildades över 300 arbetsplatsförhandlare och 1 700 nya medlemmar rekryterades.

Bilden: Phando Makubaza  från Women in Politics Support Unit (WIPSU) håller utbildning om vad den nya konstitutionen innebär för kvinnors rättigheter.

2013-07-10

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Länkar Zimbabwe
Se fler bilder på Flickr