Ny rapport från konferensen Från vapen till valsedlar
Den 4-5 december 2012 hölls en konferens inom samarbetet Från vapen till valsedlar. Partier från olika delar av världen samlades i Suleymani i irakiska Kurdistan. Temat var Dialog och försoning. Här kan du läsa en rapport från konferensen.

Inom samarbetsprogrammet Från vapen till valsedlar anordnar Socialdemokraterna och Palmecentret återkommande konferenser för progressiva politiska partier från olika delar av världen. Partierna har det gemensamt att de befinner sig i olika skeden av transition: från toppstyrda befrielserörelser till demokratiskt fungerande partiorganisationer. Att träffas innebär en möjlighet för deltagarna att diskutera framgångar de haft och motgångar de stött på, och vilka lärdomar som kan dras därur.

Den första konferensen hölls år 2003, med sydafrikanska ANC och palestinska Fatah. Sedan dess har samarbetet vuxit. På deltagarlistan från den senaste konferensen finns Frelimo från Moçambique, MPLA från Angola, filippinska Akbayan och även 2012 års värd: irakiska Patriotic Union of Kurdistan (PUK).

Läs eller ladda ner rapporten (på engelska)

----------------------------------------------------------------------

Läs mer om programmet Från vapen till valsedlar

Intervju med en av deltagarna: "Från minilivs i Stockholm till minister i Irak"

2013-02-14

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se