Sydafrika: Från livvakt till rådgivare om arbetsrätt
I Khayelitsha i Sydafrika, finns LAMEC, ett rådgivningskontor för arbetare. Där tar Veronica Mente emot anmälningar om uteblivna löner och felaktiga avskedanden. Många gånger kan hon lösa problemen genom att informera arbetsgivaren om vilken lagstiftning som gäller. Se en kortfilm där hon berättar vad som driver henne.

 

 

Filmen är producerad genom samarbete mellan Palmecentret och Sidas projekt ”Människan i centrum”. Läs en artikel om Veronica Mente på Sidas hemsida.

 

 

 

2013-02-19

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se