Syrien: Konferens utmynnar i nätverk för kvinnor
I tre dagar har aktivister och representanter för den syriska oppositionen samlats utanför Stockholm för att diskutera kvinnors inflytande och representation under konfliktperioden och i ett post-auktoritärt Syrien. Konferensen arrangerades av Olof Palmes Internationella Center som sedan 2011 haft ett nära samarbete med olika delar av oppositionen.

Bland deltagarna fanns såväl representanter för organisationer med bas utanför Syriens gränser som aktivister som arbetar på plats i Damaskus eller Aleppo. Ett tjugotal kvinnor kom direkt inifrån Syrien.

Under den arabiska våren spelade kvinnor en avgörande roll för de folkliga uppror som tvingade bort gamla diktatorer. Ändå hamnade de utanför beslutsprocessen när många av de nya demokratierna tog form. För att mönstret inte ska upprepas i Syrien krävs en organiserad kvinnokamp.

– Inne i revolutionen, men utanför politiken. Så uttryckte George Sabra situationen för kvinnor i ett av konferensens inledande tal. Sabra är ordförande för Syriska nationella rådet (SNC) som är en samlingsgrupp för oppositionen. Har var kritisk till det egna arbetet för ökad jämställdhet. SNC har haft ett mål på 15 procent kvinnor på tillsatta poster, som de inte nått.

Könskvotering var en av de frågor som diskuteras. En annan handlade om ungas position i ett framtida Syrien. Några av de yngre aktivisterna hade skrivit till varandra under falska namn på Internet. Nu träffades de för första gången.

– Jag visste inte att de skulle komma hit. Av säkerhetsskäl hade ingen av oss berättat att vi skulle åka till Sverige, sa en ung kvinnlig aktivist från Damaskus som inte vill framträda med namn.

Tillsammans beslutade deltagarna att de skulle bilda ett nätverk, Syrian Women’s Network, för att fortsätta samarbetet som inletts under konferensen. En kommitté röstades fram, som kommer att förbereda detaljerna för hur Syrian Women’s Network ska organiseras. Dessutom startades sju arbetsgrupper som ska fördjupa arbetet inom prioriterade områden: mänskliga rättigheter, juridiska frågor och författning, media, politisk deltagande, fred och försoning, psykosocialt stöd och stärkandet av kvinnor.

En längre artikel och intervjuer med några av deltagarna kommer senare att publiceras på hemsidan.

Text: JOHN RUNESON

2013-02-20

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se