Skriv ut
Insamlingen Frihet syftar till att hjälpa Palmecentrets globala partners med medel för att bekämpa slavarbete.

Exempel på vad pengarna går till är facklig organisering, rättshjälp, skyddsboenden och utbildning. Efter kampanjens slut fördelas insamlade medel mellan partners utifrån behov och planerade insatser. 50 procent av insamlade medel kommer att gå direkt till kampanjpartners till konkreta insatser mot slavarbete. Dessa är YCOWA i Thailand, TCOE i Sydafrika och hushållsarbetarfacket SINACTRAHO i Mexiko. Resterande 50 procent går till Palmecentrets långsiktiga projekt för facklig organisering.

Insamlade medel ska fördelas enligt följande

1. 50 procent ska gå till konkreta insatser mot slavarbete
2. 50 procent till egeninsatser för Palmecentrets långsiktiga fackliga projekt

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...