Skriv ut
Palmecentret är som organisation öppen för granskning, inte minst eftersom vi samlar in pengar och hanterar skattemedel i vår verksamhet. Här finner du de viktigaste dokumenten som styr vårt arbete: stadgar, verksamhetspolicy och etisk policy för insamling.

Våra viktigaste styrdokument är stadgarna och verksamhetspolicyn samt etisk policy för insamling.

Information om genomförd verksamhet finns i verksamhetsberättelserna. I årsredovisningarna hittar du information om hur vi har använt våra pengar.

Stadgar

Läs eller ladda ner Palmecentrets stadgar här.

Verksamhetspolicy och verksamhetsstrategi

Palmecentret är just nu inne i en översynsprocess av existerande policys och i takt med att denna process fortskrider kommer de nya dokumenten att finnas tillgängliga här.

Etisk policy

När det gäller insamling, fadderskap och mottagande av gåvor har vi en etisk policy.

Läs eller ladda ner Palmecentrets etiska policy här.

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...