Skriv ut
Israels långvariga militära ockupation och politisk splittring mellan Hamas på Gaza och Fatah på Västbanken gör situationen svår i Palestina. Men människor mobiliserar mot orättvisor och ockupation.

Palmecentrets partners och medlemsorganisationers arbete har lett till att fler kvinnor och unga har valts in i kommunfullmäktige i de orter där projekten bedrivits. De har bidragit till att minimilön för anställda inom barnomsorg och hälsovård har införts och till att familjelagstiftningen ändrats så att kvinnor kan ansöka om skilsmässa.

Sociala medier spelar en allt viktigare roll i Palestina. Bloggar, Facebook och Twitter hjälper aktiva att ställa krav på makthavare och att nå ut med sina budskap. Alla Palmecentrets samarbetspartners jobbar med sociala medier och har utarbetat mediestrategier, vilket har lett till att de hörs och syns mer än tidigare även i traditionella medier. Palmecentrets partner Filastiniyat har exempelvis startat en webbpressbyrå med en välbesökt debattsida med fokus på kvinno- och ungdomsfrågor. Tidigare tabubelagda frågor som våld inom familjen, klankultur och korruption har blivit mer synliga och debatteras i samhället.

Ett mål för Palmecentrets arbete i Palestina är att kvinnor och unga ska kunna delta i demokratiska och fredsfrämjande processer. Att bryta den rådande manliga och åldersfixerade maktstrukturen på alla nivåer står i fokus för Palmecentrets verksamhet i landet.

Fatah är en av de politiska rörelser som medverkar i programmet Från vapen till valsedlar som samlar demokratiska partier som vuxit fram ur väpnade befrielserörelser. Programmet ger stöd till partierna att bli mer öppna, mindre centraliserade och med demokratiska interna strukturer. Arbetet sker i samarbete med Socialdemokraterna inom ramen för det partiinriktade partistödet.

Akademikerförbundet SSR stöttar Al Marfa, genom Palmecentret. Al Marfa, som till stor del drivs av volontärer, arbetar med psykosocialt stöd till tidigare politiska fångar och utsatta kvinnor. Varje vecka kommer över 100 personer till mottagningen.

Se två kortfilmer om Al Marfa:

Sabrine vågar sjunga igen

Hjälp till ett bättre liv

Fakta Palestina

Västbanken, Östra Jerusalem och Gaza ockuperades av Israel efter sexdagarskriget 1967. Palestinierna fick under 1990-talet begränsat självstyre på Västbanken. Israel lämnade Gaza 2005 men behöll kontrollen över tillfartsvägarna. Det palestinska styret splittrades 2007 mellan Hamas i Gaza och Fatah på Västbanken. Fredsprocessen når inga framsteg och Israel fortsätter att bygga nya bosättningar på ockuperad mark. På Västbanken och i östra Jerusalem bor i dag omkring en halv miljon israeliska bosättare vars bosättningar upptar mer än 42 procent av Västbanken. Den israeliska ockupationen är illegal enligt FN och folkrätten.

Märk ockupationen

Palestina Märk OckupationenMärk ockupationen är ett initiativ från arbetarrörelsen för att Sverige ska införa en märkning av produkter från de israeliska bosättningarna på ockuperad mark i Palestina. Här hittar du information om vad det handlar om och hur du kan delta!

 

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna: ABF Botkyrka-Salem, ABF Södra Småland, ABF-Stockholm, Elektrikerna,IF MetallLO Gotland, LO Skellefteå,  Socialdemokrater för tro och solidaritet,  SSU, Unga Örnar, Socialdemokraterna i Dalarna,  Socialdemokraterna i Stockholms stad och Socialdemokraterna i Uppsala länVissa projekt stöds också av Akademikerförbundet SSR.

Till toppen av sidan
Mitt budskap till alla kvinnor är att vi måste lära oss våra rättigheter och praktisera dem.” Fadwa Tmeize, lokalpolitiker och projektpartner.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...