Skriv ut
Serbiska arbetares vardag präglas av fabriker som lägger ner, hög arbetslöshet och av en fientlighet mot organisering. Därför arbetar Palmecentret för att arbetare ska bli mer medvetna om sina rättigheter och få större möjligheter att utkräva dem.

Palmecentret och fyra svenska fackliga organisationer genomför utbildningar tillsammans med fem serbiska fackförbund. Projektet har lett till ökat utbyte mellan olika sektorer och fackförbund samt till praktiska resultat som att kollektivavtal har tecknats, obetalda löner betalats ut, diskriminering har minskat och till en begynnande ökning av kvinnors och ungas inflytande inom fackföreningsrörelsen.

Över 3 000 personer kommer att ha deltagit i utbildningar vid slutet av 2014. Kurserna handlar om allt från arbetsmarknadslagstiftning, jämställdhet och arbetsmiljö till datorkunskaper och likabehandling av funktionshindrade. Teman har valts efter de behov som finns i de lokala fackförbunden.

Serbien ingår också i programmet I EU:s väntrum som riktar sig till länder på Västra Balkan, samt Moldavien. I programmet samverkar Socialdemokraterna och Palmecentret med partier med socialdemokratisk profil, partinära tankesmedjor och utbildningsorganisationer med målet att bidra till ökad interndemokrati, idépolitisk utveckling, decentralisering, ökad jämställdhet och fler unga i partierna. Från Serbien deltar Demokratiska Partiet, DP.

Politiska processer som kännetecknas av transparens, ansvarsutkrävande och deltagande står i fokus för Palmecentrets tredje större satsning i Serbien. De folkrörelser som stöttas genom detta arbete trycker på för förändringar lokalt och nationellt i relation till medbestämmande inom kommunen, minskad korruption i offentlig förvaltning och för förbättrade förutsättningar för det civila samhället i stort. Palmecentrets partners har genom påtryckningar till exempel lyckats förbättra den nyligen antagna korruptionslagstiftningen och lagen om offentlig upphandling.

 

Fakta Serbien

Serbien var den största delrepubliken i Jugoslavien. Landet upplöstes genom krig på 1990-talet. 2006 lämnade Montenegro unionen med Serbien och 2008 utropade sig Kosovo som självständigt, något Serbien ännu inte har erkänt. Serbien har i dag som mål att bli medlem av EU och i mars 2012 beslöt EU:s ledare att ge landet status som kandidat­land. Detta tack vare genomförda reformer och viss god vilja i relation till Kosovo.

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna: IF Metall Östergötland och Göteborg, LO-distriktet i Västsverige, SSU Stockholms län, Socialdemokraterna i Göteborg.

 

Lästips

Arne Hasselgren: Serbien – ett land i förändring

Till toppen av sidan
Det här projektet lär oss hur vi kan styra våra egna liv. Det kanske är stora ord, men jag menar det.
– Jadranka Jakšic, projektaktiv

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...