Möt Vera Baboun, borgmästare i Betlehem

Vera Baboun är Betlehems första kvinnliga borgmästare.

I lokalvalet hösten 2012 valdes hon som representant för Fatah att styra staden med den högsta arbetslösheten på Västbanken. Betlehems utmaningar är många - staden är hårt drabbad av Israels ockupation och avspärrningar. Den minskade turismen sätter spår i den ekonomiska utvecklingen.

Möt Vera Baboun i ett samtal om hur hon ser på Betlehems utveckling och om hur det är att vara kvinnlig feminist och kristen i det politiska livet i Palestina.
Samtalsledare är: Isabel Lundin, handläggare för Palestina, Olof Palmes Internationella Center.

 Information
 Datum: måndag 11 mars 2013
 Tid: 18.00-19.30
 Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
 Språk: engelska


Fri entré. Välkommen!

Arrangörer: Olof Palmes Internationella Center, ABF Stockholm och Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Stockholm


 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se