Svensk vapenexport och mänskliga rättigheter

Kunskapsseminarium om Sveriges försvarsmaterielexport till tveksamma importländer

Våren 2012 gjorde Sveriges radio en rad avslöjanden om svensk försvarsmaterielexport till Saudiarabien. Det ledde till ökad rapportering och debatt om Sveriges export av försvarsmateriel, inte minst om den del av exporten som går till diktaturer. Men debatten omgärdas av många frågetecken och otydligheter kring regelverket och processen. Med detta kunskapsseminarium vill vi bidra till ökad transparens och tydlig fakta om svensk försvarsmaterielexport.

Program: 
14:30 Introduktion: Vilka länder är det vi talar om?
Lena Hjelm-Wallén
, ordförande, Olof Palmes Internationella Center

14:40 Världen och vapenhandeln. Hur ser dagens globala vapenhandel ut?
Pieter D. Wezeman, Senior Researcher, Sipri

14:50 Dagens regelverk och riksdagens beslut.
Karl Evertsson, politisk analytiker, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP)

15:00 Frågestund med föregående talare.
Högst två min per fråga.

15:20 Kaffe

15:35 Beslut och praxisutveckling vid Inspektionen för strategiska produkter (ISP) - några reflektioner.
Andreas Ekman Duse, tidigare generaldirektör för ISP

15:45 Exportkontrollrådet: Hur arbetar rådet och vilket inflytande har riksdagen?
Tone Tingsgård (S) och Lennart Rohdin (FP), ledamöter i rådet

16:00 Säkerhets- och försvarsindustrin: Intäkter, jobb och samhällsnytta
Britt Bohlin, ordförande Säkerhets- och Försvarsföretagen

16:10 Fredsrörelsen: Vår syn på exporten
Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor Svenska Freds

16:20 Frågestund med föregående talare.
Högst två minuter per fråga.

Moderator: Lars Ekeman, senior rådgivare, Folk och Försvar

Information:
Datum: Torsdagen den 14 mars
Tid: 14.30-17.00
Plats: Z-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Anmäl dig här


Arrangörer: Folk och Försvar,  Olof Palmes Internationella Center och ABF Stockholm. Fri entré men obligatorisk anmälan.

Seminariet sänds live på:

ABF Play

Folk och Försvar live


 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se