Så kan du ge ditt bidrag
- Bli månadsgivare

- Stöd "Du och jag för Gaza"

- Hyllningsgåva 

- Minnesgåva 

Testamente
 

Andra sätt att stödja Palmecentrets solidaritetsfond

Via Lönen

Lönegåvan är ett enkelt sätt för oss inom arbetarrörelsen att stödja Palmecentret. Som anställd kan du ansluta dig till Lönegåvan genom att anmäla dig till din arbetsgivare. Summan är valfri och dras direkt från din lön varje månad via löneadministrationen.

Donationer

Både privatpersoner och  organisationer vill ibland donera en summa till fonden. Det kan gälla ett jubileum, speciella insamlingar eller en form av sponsring. Alla bidrag emottages tacksamt. 

Insamling

Vill ni i er lokala organisation driva konkret solidaritetsarbete och ordna insamling till Palmecentret? Organisationer och föreningar kan samla in pengar på möten, gator och torg eller i sin organisation. Varför inte uppmärksamma den internationella solidariteten under en kongress eller ett årsmöte?

Vill du delta i insamlingen till Syriens kvinnor? Ladda ner kampanjens  flygblad och bössgördel. Kontakta Jonatan Karreskog, insamlingsansvarig på Palmecentret på 08-677 57 67 eller skicka ett mejl till jonatan.karreskog@palmecenter.se om du har frågor eller vill få tips och informationsmaterial.

 

2014-06-13

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

   Plusgiro 570-2