För projektaktiva
Här hittar du som arbetar med utvecklingsprojekt via Palmecentret all information du behöver. Under rubriken Projektformer i menyn till vänster får du information om olika typer av utvecklingssamarbeten. Under Blanketter finns anvisningar om hur man ansöker och redovisar samt alla formulär som krävs. I kunskapsbanken hittar du projekthandboken, metodstöd och utbildningsmaterial. Under utbildningar finns aktuella kurser och cirklar samt filmade utbildningar. Under frågor och svar hittar du svar på vanliga undringar.

1.Intresse väcks
2.Projektet är en del av ett sammanhang (ett program)
3.Fact finding / 
   Base line
4.Kriterier för urval

1.Projektledarutbildning
2.Förstudie / Planeringsworkshop (LFA)
3.Organisationsbedömning
4.Ansökan
1.Verksamhet
2.Monitoring -(kontroll/stöd/resultat)
3.Partnerskap
4.Nätverksmöten

1.Del/slutrapporter
2.Resultatworkshop
3.Organisations-bedömning
4.Utvärdering
5.Måluppfyllelse/ 
    resultat

 

2012-05-09

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se