Beställ informationsmaterial
Broschyrer och skrifter som Palmecentret publicerat antingen självständigt eller tillsammans med medlemsorganisationer. Beställ i formuläret längst ner på sidan eller ladda ner. Materialet är gratis om inget annat anges men vid stora leveranser tar vi betalat för frakt.

RÖSTER FRÅN VÄSTRA BALKAN (2014)

Den här skriften beskriver hur Palmecentret tillsammans med medlemsorganisationer och lokala partner verkar på Balkan i dag, genom stöd till folkbildning för ökat lokalt inflytande, samarbete med fackföreningar och romska och socialdemokratiska organisationer. Ladda ner broschyren eller beställ tryckta exemplar i formuläret nedan.

 

 

 

 

UNGA RÖSTER FRÅN VÄSTRA BALKAN (2014)

I den här skriften intervjuas unga människor som engagerar sig i kampen för förändring, både genom oberoende organisationer och politiska partier. De arbetar mot korruption i Albanien, för kvinnors inkludering i den politiska processen i Kosovo, eller med att öka kunskapen om demokrati i Serbien. Ladda ner broschyren här eller beställ tryckta exemplar i formuläret nedan.

 

 

 

INTERNATIONELLA SOCIALDEMOKRATEN (2014)
I tidningen Internationella Socialdemokraten kan du läsa om Palmecentrets och Socialdemokraternas internationella arbete runt om i världen. I det senaste numret rapporteras bland annat om kampen för jämställdhet i Tunisien och om demokratiaktivister i Burma. Läs också om Stefan Löfvens visioner för internationell politik. Ladda ner tidningen eller beställ tryckta exemplar i formuläret nedan.

 

 

 

 

LO aktuellt - Global organisering för global respekt (2014)

Fattigdom handlar om materiell nöd. Men också om rimliga arbetsvillkor och möjlighet att påverka. Därför behövs organisering, både här hemma och globalt. Palmecentret och LO publicerar en tidning om global facklig kamp för att bidra till att öka kunskapen om vår omvärld, om globaliseringen och om varför globala fack behövs. Ladda ner tidningen eller beställ tryckta exemplar i formuläret nedan.

 

 

 

 

DEMOKRATI - ARBETE PÅGÅR (2013)
Genom det partiinriktade demokratistödet stödjer Socialdemokraterna och Palmecentret uppbyggnaden av socialdemokratiska systerpartier runt om i världen. I denna skrift beskrivs hur samarbetet går till och vad det syftar till. Ladda ner eller beställ tryckta exemplar i formuläret nedan.

 

 

I antologin Det ÄR VÅR VÄRLD- tio unga röster om global solidaritet (2013) skriver unga debattörer om hur social-demokratin bör ta sig an viktiga utrikespolitiska frågor som migration, klimat och fattigdom. Redaktör är a-smedjans Lina Stenberg, som också medverkar i boken.

Även det vinnande bidraget i uppsatstävlingen “Världen i fokus” återfinns i boken. Uppsatstävlingen arrangerades av Olof Palmes Internationella Center, Olof Palmes minnesfond, S-studenter och Arbetarrörelsens tankesmedja. Beställ boken i formuläret nedan.

 

GLOBAL RESPEKT (2013)
En grundkurs i globalisering och mänskliga rättigheter. Boken  handlar om makt och demokrati, fattigdomsbekämpning och mänskliga rättigheter. Global Respekt gavs första gången 2004. Denna utgåva är uppdaterad och innehåller helt nya avsnitt om bland annat klimathoten, migration, finanskrisen och hur arbetarrörelsen kan agera mot högerpopulism. Beställ från PREMISS förlag. 70 kronor, eller 50 vid beställning på fler än 15. Eller läs och ladda ner kapitelvis här.

 

RAPPORT FRÅN KONFERENSEN FRÅN VAPEN TILL VALSEDLAR (2013) 
Den 4-5 december 2012 hölls en konferens inom samarbetet Från vapen till valsedlar. Partier från olika delar av världen samlades i Suleymani i irakiska Kurdistan. Temat var Dialog och försoning.
Ladda ner rapporten

 

DIVIDED THEY STAND - AN OVERVIEW OF SYRIA'S POLITICAL OPPOSITION FRACTIONS (2012)
Skriften beskriver den syriska revolutionen och presenterar oppositionens olika delar. Publikationen är den hittills mest detaljerade beskrivningen av den syriska oppositionen. Den är skriven av Mellanösternexperten Aron Lund som deltog på den syriska oppositionens stora konferens i Stockholm oktober 2011, som arrangerades med stöd av Olof Palmes Internationella Center.  
Ladda ned skriften här.  (tryckta exemplar slut)

 

EU:S GLOBALA ROLL (2012)
Läs om EU:s miljö- och klimatpolitik, förhållandet till Europas sista diktatur Belarus samt frågan om demokrati och islamism kan förenas i tre uppsatser skrivna av framtidens debattörer och beslutsfattare. Boken presenterar de tre vinnande uppsatserna i en tävling arrangerad av Olof Palmes Internationella Center, Palmefonden, Arbetarrörelsens Tankesmedja och S-studenter.
Beställ boken i formuläret nedan

ORGANISERING FÖRÄNDRAR VÄRLDEN (2012)
Möt fackligt aktiva från Filippinerna, Belarus, Zimbabwe, Serbien och Burma. Läs om deras kamp och om hur Palmecentret arbetar med fackliga rättigheter.
Ladda ner skriften här (tryckta exemplar slut)

TRE SÄTT ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN (2012)
Jämställdhet, facklig-politiskt samarbete och folkbildning. Tre viktiga metoder för förändring som Palmecentret använder. Läs om hur och var vi arbetar i denna broschyr.
Ladda ner skriften här

TILLSAMMANS FÖRÄNDRAR VI VÄRLDEN (2012)
I den här rapporten lyfter Palmecentret fram åtta projekt som på olika sätt har bidragit till förändring för människor. De är alla goda exempel på att det går att förändra världen, ett litet steg i taget, om vi tar avstamp i den kraft som finns när människor går samman för att förändra sina samhällen och sina liv.
Ladda ner skriften här

FÖR ETT FRITT BELARUS (2012)
Samtidigt som demokratin vinner framsteg världen över förföljs människor för sina åsikter på andra sidan Östersjön. Läs om situationen i landet och varför Socialdemokraterna och Palmecentret säger Belarus istället för Vitryssland.
Ladda ner skriften här

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE (2011)

Den här handboken riktar sig till fackligt och politiskt aktiva inom den svenska arbetarrörelsen. Här får du en beskrivning av hur facklig-politisk samverkan fungerar i Sverige och i andra länder liksom i EU och på global nivå. Handboken ger också stöd till dig som vill jobba fackligt-politiskt i internationella utvecklingsprojekt.

 

 

 

LIBERTAS TEMANUMMER OM BELARUS (2011)
Läs artiklar från S-studenternas resa till Europas sista diktatur. Analyser, reportage, möten med människor och recensioner av böcker om landet. Palmecentret har stöttat temanumret ekonomiskt och generalskreteraren Jens Orback har skrivit ett inlägg.
Läs skriften här

 

DIALOG FÖR PALESTINA (2011)
Efter många års fokus på ockupation och strandade fredsförhandlingar har Palestina kommit att förknippas med våld och konflikt. Men det finns många palestinier som arbetar för att förändra sitt samhälle till det bättre. Människor som tror på dialog och samförstånd, och kämpar för att skapa fred och försoning. I den här boken får du möta några av dem som på olika vis har deltagit i Palmecentrets dialogprojekt.
Ladda ner boken här (tryckta exemplar slut)

 

Beställ broschyrer och böcker: 
RÖSTER FRÅN VÄSTRA BALKAN (2014)
UNGA RÖSTER FRÅN VÄSTRA BALKAN (2014)
INTERNATIONELLA SOCIALDEMOKRATEN (2014)
LO AKTUELLT - GLOBAL ORGANISERING (2014)
DEMOKRATI - ARBETE PÅGÅR (2013)
Det är VÅR värld (2013)
EU:S GLOBALA ROLL (2012)
TRE SÄTT ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN (2012)
FÖR ETT FRITT BELARUS (2012)
LIBERTAS TEMANUMMER OM BELARUS (2011)
TILLSAMMANS FÖRANDRAR VI VÄRLDEN (2012)
TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE (2011)
Namn
Leveransadress
E-postadress
Eventuellt meddelande till Palmecentret
 
  
  
  
  
  
  
  
  
2014-05-13

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se

Stöd solidaritetsfonden!

Du möjliggör för människor att bland annat organisera sig i kvinnogrupper, kämpa för bättre arbetsvillkor i fackföreningar, utbilda sig i studiecirklar, bilda kooperativ och gå och rösta i fria val. Så kan du bidra