How to run and represent a party

How to run and represent a party är ett webbaserat utbildningsmaterial som innehåller information och tips om bland annat medlemsvärvning, förtroendeuppdrag och jämställdhet. Det omfattar fler än 200 videokommentarer från partimedlemmar i olika länder om hur praktiskt partiarbete fungerar.

Hela utbildningsmaterialet finns på webbplatsen howtorunaparty.org Webbplatsen är på engelska och riktar sig främst till medlemmar och förtroendevalda på lokal nivå i Socialdemokraternas systerpartier, men vem som helst kan ta del av det. Det finns även en handbok som kan användas antingen som ett komplement till webbsidan eller för sig självt.

Bakgrunden till satsningen är att systerpartier i flera länder har efterfrågat ett utbildningsmaterial om hur öppna och demokratiska partier kan byggas och utvecklas. Sedan 1995 har Socialdemokraterna och Palmecentret samarbetat med fler än 80 systerpartier genom det partiinriktade demokratistödet. Syftet är att stödja utvecklingen av demokratiska partier i länder med svaga demokratiska system eller i auktoritära stater. Det handlar bland annat om att bidra till partiernas arbete med interndemokrati, jämställdhet och ungas inflytande.

 

Se introduktionsfilmen:

 

 

2012-10-30

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se