Märk ockupationen
Märk ockupationen är ett initiativ från arbetarrörelsen för att Sverige ska införa en märkning av produkter från de israeliska bosättningarna på ockuperad mark i Palestina. Här hittar du information om vad det handlar om och hur du kan delta!
Vad handlar det om?

Israel ockuperar Västbanken och östra Jerusalem sedan 1967, och sedan 2007 upprätthåller Israel en blockad av Gaza.

Konflikten mellan Israel och Palestina har länge kostat människoliv och raserat samhällen. Såväl palestinier som israeler har rätt att leva i fred och frihet.

Den israeliska ockupationen är illegal enligt FN och folkrätten. EU och Sverige betraktar de israeliska bosättningarna på Västbanken som hinder för freden.

Ändå importerar EU varor från bosättningarna för mer än två miljarder kronor per år. Och bidrar därmed till att finansiera bosättningspolitiken.

Det handlar om frukt och grönsaker, kosmetika, plastprodukter och andra fabrikstillverkade varor, till exempel kolsyremaskinen Soda Stream.

Varor från bosättningarna märks falskt med ”Made in Israel”. Det gör det svårt för länder och konsumenter att veta var varorna kommer från.

Därför uppmanar vi regeringen att införa ursprungsmärkning av produkter från bosättningarna. Sverige måste även agera i EU för att fler länder ska följa efter.

Storbritannien och Danmark har redan utarbetat system för märkning av bosättarprodukter. För att göra det möjligt för konsumenter att stå upp för freden och bojkotta bosättningarna. Sverige måste göra detsamma.

Det är dags att vi märker ockupationen!

Här kan du läsa fördjupad information om de israeliska bosättningarna.

Här kan du läsa kampanjens åsiktsförklaring.

 

Vad kan du göra?

Du kan göra skillnad! Din insats är viktig. Det finns flera sätt som du kan delta i arbetet för en sanningsenlig ursprungsmärkning av produkter från de israeliska bosättningarna. Här finns tips på aktiviteter du och dina vänner kan göra inom kampanjen.

 

Kampanjpaketet

I kampanjpaketet hittar du flygblad, fördjupningsmaterial och loggor. Här finns också tips på aktiviteter som du och dina vänner kan genomföra för att verka för en märkning av produkter från de israeliska bosättningarna. Materialet i kampanjpaketet är fritt att använda för den som vill verka för en ursprungsmärkning av produkter från de israeliska bosättningarna i Palestina. Till kampanjpaketet.

 

Frågor om kampanjen?

Mejla till info@palmecenter.se

 

Palmecentrets verksamhet i Palestina

Olof Palmes Internationella Center och svensk arbetarrörelse har lång erfarenhet av att arbeta i Israel och Palestina med våra partners. Tillsammans med ungdomsföreningar, kvinnokooperativ, studentorganisationer och andra folkrörelser verkar vi för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Du kan läsa mer om vår verksamhet här.

2012-11-20

 Artikeln har skrivits ut från www.palmecenter.se.
© Upphovsrätten tillkommer Palmecentret och författaren. Får ej återges utan tillstånd.

Palmecentret är arbetarrörelsens gemensamma organisation för utvecklingssamarbete och internationella och säkerhetspolitiska frågor.
Vill du stödja Palmecentrets arbete, ge en gåva till Palmecentrets Solidaritetsfond, pg 570-2.

Olof Palmes Internationella Center, Sveavägen 68, Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70, Fax: 08 – 677 57 71, E-post:
info@palmecenter.se