Skriv ut
Den ekonomiska ojämlikheten i Sydafrika är en av de största i världen. Efter 20 år av demokrati har allt fler sydafrikaner fått nog av låga löner, korruption och våld. Nu ställer de krav på politiker och kapital och deras vapen är organisering. Fler röster ska höras, och lyssnas på.

Kvinnor på landsbygden, fackliga aktivister och lantarbetarrörelsen är i fokus för Palmecentrets insatser i Sydafrika. Vi samarbetar bland annat med de fackliga stödorganisationerna Labor Research Services (LRS) och Workers’ World Media Production (WWMP) i deras arbete med att organisera fler, teckna kollektivavtal och skapa rättvisa spelplaner för sydafrikanska arbetare. LRS var bland annat drivande i fackföreningsrörelsens bidrag till den nationella hiv- och aidsplanen och lyckades få med ett ökat fokus på arbetsplatsåtgärder. En annan framgång för våra samarbetsorganisationer är att lantarbetare, ursprungsfolk, fiskare och småjordbrukare för första gången någonsin samlades för att diskutera landreformen 2013. De enades om ett åtgärdsprogram som har presenterats för Sydafrikas parlament.

Samma år stod det sydafrikanska hushållsarbetarfacket värd när Afrikas första regionala organisation för hushållsarbetare bildades. I samtliga insatser i Sydafrika är kampen mot hiv och aids prioriterad. Våra samarbetspartners har bland annat bidragit till att över tjugo så kallade aids-råd i dag bekostas av kommuner. I provinsen Östra Kap har Palmecentret medverkat till bildandet av ett nätverk av kvinnoorganisationer som arbetar mot genusbaserat våld samt till att ett stort antal stödgrupper för våldsoffer har startats i byar på landsbygden. Regeringspartiet ANC är ett av de partier som medverkar i programmet Från vapen till valsedlar som drivs av Palmecentret i samverkan med Socialdemokraterna inom det partiinriktade demokratistödet.

Palmecentret och S-kvinnor samarbetar med Peddie Women’s Support Centre som kämpar mot genusbaset våld och för kvinnors rättigheter i Östra Kapprovinsen, Sydafrika:

Inom det partiinriktade demokratistödet samarbetar Palmecentret med Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) och Centerpartiets Internationella Stiftelse (CIS) i ett regionalt utbildningsprogram för unga politiker i Afrika (PYPA). Palmecentret genomför utbildningar i samverkan med den sydafrikanska organisationen Education and Training Unit (ETU) för unga politiker från Moçambique, Sydafrika, Namibia och Zim­babwe.

Fakta Sydafrika

Sydafrika har över 50 miljoner invånare och är Afrikas största ekonomi. Sedan demokratiseringen har tillväxten varit hög och medelklassen har blivit större. Men alla har inte gynnats av utvecklingen. Ekonomin växer men utan att skapa tillräckligt många nya jobb och landet har skakats av protester mot utvecklingen. 2013 präglades av strejker och ekonomisk nedgång. I december 2013 avled Nelson Mandela, 95 år gammal.

2014 firar Sydafrika 20 år av demokrati och i maj hölls val. ANC segrade men gjorde sitt sämsta val någonsin och fick 62,15 procent av rösterna. Democratic Alliance fick 22 procent och Julius Malemas nystartade radikala parti EFF fick sex procent.

Våra samarbetsprojekt genomförs tack vare medlemsorganisationerna: ABF, ABF Göteborg och  S-kvinnor. Vissa projekt stöds också av Akademikerförbundet SSR.

Till toppen av sidan
”Det finns likheter med kampen mot rasism. Man kan inte bara uppmana svarta att mobilisera mot rasism – man måste få med de vita. På samma sätt är det med jämställdhet. Vi måste få med männen i kampen. ” Febe Potgeiter, medlem i ANC.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...