Skriv ut
Palmecentret erbjuder varje år ett antal utbildningar för medlemsorganisationernas projektaktiva. Planering, uppföljning och redovisning är hörnstenar i internationellt utvecklingssamarbete.

Utbildningarna omfattar både teoretiska och praktiska aspekter av internationellt utvecklingssamarbete. Under utbildningarna kan deltagare från olika medlemsorganisationer också utbyta erfarenheter och lära av varandras framgångar och utmaningar. En del av Palmecentrets utbildningar äger rum som studiecirklar via internet. Nätcirklarna görs i samarbete med ABF. Cirklarna och utbildningarna utgår från Palmecentrets handböcker.

Aktuella utbildningar:

  • Projektledarutbildning för medlemsorganisationer, kurstillfälle 2, endast för redan anmälda, 5-6 februari 2015 (Stockholm)
  • Redovisningsseminarium för medlemsorganisationer med pågående projekt 12 december 2014, mer information kommer (Stockholm)
  • Om er projektgrupp behöver ytterligare stöd/utbildning inför ansökan i juni (utöver det från er handläggare på Palmecentret), hör gärna av er till Palmecentrets utbildningsansvariga Åsa Svensson.

Filmade utbildningar

Filmade utbildningar

Kort presentation av svenskt bistånd

Det övergripande målet för svenskt utvecklingssamarbete är att ”…bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.” Presentation av konsulten Kristina Ljungros (2012)

Vad definierar ett projekt? 

Filmen handlar om vilka komponenter som måste finnas med för att det ska klassas som ett projekt. Den ger också en kort presentation av själva projektcykeln, dvs de olika faserna från idé till utvärdering. På slutet behandlas även de fyra så kallade ”genomgående perspektiven” som ska genomsyra alla Palmecentrets projekt.
Presentation av konsulten Kristina Ljungros (2012)

Introduktion av LFA och Palmecentrets LFA-verktyg

LFA är en projektplaneringsmetod som är vanlig inom det internationella utvecklingssamarbetet. Alla projekt som bedrivs med medel från Palmecentret ska planeras med hjälp av LFA. Presentation av konsulten Kristina Ljungros. (2012)

LFA är en projektplaneringsmetod som är vanlig inom det internationella utvecklingssamarbetet. Alla projekt som bedrivs med medel från Palmecentret ska planeras med hjälp av LFA. Metoden består av nio steg:

1. Omvärldsanalys/Kontextanalys
2. Intressentanalys
3. Problemanalys
4. Målformulering
5. Aktivitetsplan
6. Resursplanering
7. Indikatorer på måluppfyllelse
8. Riskanalys/Riskhantering
9. Antikorruption.

Filmerna behandlar:
steg 3 Problemanalys
steg 4 Målformulering
steg 7 Indikatorer för måluppfyllelse samt
steg 8 Riskanalys/Riskhantering.
I den femte filmen görs en sammanfattning av de nio stegen.

Budgetering av projekt
Filmen handlar om vad en projektbudget ska innehålla och hur man arbetar fram en sådan. Presentation av Anita Fagerberg, Palmecentret (2012)

Deskriptiv redovisning av projekt

Christina Bergman, handläggare vid Palmecentret, går igenom vad som ska redovisas och hur. Hon diskuterar vad ett resultat egentligen är och metoder för hur resultat kan spåras.

Anvisningar för det partiinriktade demokratistödet

Presentation av konsulten Martin Sandgren.

Det partiinriktade demokratistödet gör skillnad

En presentation av Socialdemokraternas före detta internationella sekreterare Ann Linde om vad partistödet betytt och betyder för våra systerpartier och för det demokratiska arbetet runt om i världen.

Det socialdemokratiska partiets och Palmecentrets partistödsverksamhet uppdelat på tre program:

Auktoritära och postauktoritära stater

presenteras av Jens Orback, Palmecentrets generalsekreterare

Från vapen till valsedlar
presenteras av Ann Linde

I EU:s väntrum
presenteras av Christina Bergman.

Berätta om ert projekt
Tips för lokalt mediearbete. En presentation av Laila Naraghi, ansvarig för press- och opinionsbildning vid Palmecentret.

Berätta om det ni gör!

Hur ökar vi intresset och engagemanget för de frågor som vi brinner för?  Och hur ger vi röst åt de människor som arbetar för ett bättre samhälle i dessa länder? I den här filmen får ni inspiration till hur ni kan arbeta för att sprida kunskap om och öka engagemanget för internationella frågor:

Webbutbildning How to run and represent a party

Ett webbaserat utbildningsmaterial som innehåller information och tips om bland annat medlemsvärvning, förtroendeuppdrag och jämställdhet. Det omfattar fler än 200 videokommentarer från partimedlemmar i olika länder om hur praktiskt partiarbete fungerar. Utbildningen är främst riktad till systerpartier i samarbetsländer men innehållet är intressant för alla:

 

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...