Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2015-11-10
Alla nyheter

Palmecentrets nedrustningsarbete och medlemskap i ICAN

Olof Palmes internationella center har en lång historia av att arbeta med nedrustningsfrågor och var en av de pådrivande organisationerna då Socialdemokraterna på sin partikongress 2013 tog beslut om att verka för ett demokratikriterium i regelverket för vapenexport.

”Sverige behöver ett skarpt regelverk som förhindrar vapenexport till diktaturer och länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Socialdemokraterna vill ta initiativ till större öppenhet och transparens vad gäller Exportkontrollrådets behandling av exportlicenser genom att riksdagen informeras.”
Framtidskontraktet, Socialdemokraternas partikongress 2013

I juni i år så kom slutbetänkandet från den parlamentariska kommittén för översyn av kontrollen av krigsmaterielexport (KEX). Regeringen ville med utredningen få en bättre överblick på svensk vapenexport och undersöka möjligheterna till skärpt exportbegränsning till icke-demokratier. Palmecentret valde då också att kommentera utredningens slutsatser, vilket du indexkan läsa här.
Nu har utredningen varit ute på remiss och Palmecentret har valt att svara på regeringens remissrunda som avslutades den 6/11. I slutet av den här artikeln finns vår remiss att läsa för dig som vill veta mer om våra åsikter i frågan. Vår förhoppning är nu att regeringen återkommer med förslag på hur svensk vapenexport kan skärpas på ett sådant sätt att diktaturer och länder som kränker de mänskliga rättigheterna aldrig kan ta del av svenska vapen.
Samtidigt som remissen på utredningen lämnades in så valde också Palmecentrets styrelse att ansöka om medlemskap i International Campaign to absolish nuclear weapons (ICAN). Palmecentret har länge varit aktiva i arbetet för att nedrusta världens kärnvapenarsenaler och hindra vidare spridning. Något som följer en lång tradition av kärnvapennedrustningsarbete inom arbetarrörelsen.

I det arbetet har vi nyligen medverkat vid bland annat NPT-konferensen som verkade för nedrustning och icke-spridning mellan de medverkande staterna. Om du vill veta mer om det senaste mötet mellan världens ledare så läs gärna vår artikel från mötet nu i maj, https://www.palmecenter.se/nyheter/entragen-vinner/

Remiss KEX-utredning 151104 (OPC)