Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2016-11-23
Alla krönikor

En bättre värld är möjlig

YGAP är en internationell utbildning som genomförs av IFWEA, där bland annat ABF​ ingår, och som riktar sig till yngre personer inom arbetarrörelsen.

Årets YGAP (Youth Globalization Awareness Programme) har passerat, denna gång inte bara med deltagare från Skandinavien utan även från Sydamerika, Afrika och Asien.

Deltagarna har under två veckors tid fått utbyta erfarenheter och perspektiv med varandra vad exempelvis gäller synen på solidaritet och frihet, samt fått undervisning i organisationsmetoder, fackligt arbete och mediehantering.

Stor ojämlikhet

Det faktum att Sydafrika är ett av världens mest ojämlika länder går ofta inte att ta miste på för den som besöker landet, särskilt inte i Kapstaden där extrem rikedom blandas med extrem fattigdom. Khayelitsha är Kapstadens största förort, även om antalet invånare är omtvistat på grund av att många är odokumenterade och lever i informella bosättningar. Siffrorna varierar mellan 1,5 och 3 miljoner människor.

Khayelitsha grundades år 1985 i samma veva som många andra så kallade ”townships” (kåkstäder) bildades, som en konsekvens av apartheidlagen Group Areas Act som avsåg att tvångsförflytta svarta invånare från städerna till de illegala kåkstäderna i utkanten av staden. Sedan 1980-talet har villkoren i kåkstäder som Khayelitsha förvärrats, på grund av stora befolkningsökningar som delvis beror på den ökade arbetskraftsinvandringen från mindre priviligierade delar av Afrika. Trångboddhet, arbetslöshet, droger, kriminalitet och avsaknad av sanitära förhållanden är en del av mångas vardag i Khayelitsha, även om verkligheten alltid innehåller fler nyanser.

Aktivister som tror på framtiden

I Khayelitsha bor och arbetar även aktivister och eldsjälar som tror på en positiv framtid för området och som aktivt arbetar med att förändra bilden av Khayelitsha, lyfta fram förebilder, samt bryta de negativa sociala strukturer som råder. YGAP-deltagarna bjöds in till människors hem och fick bland annat smaka på den lokala ölen som på språket xhosa (vilket talas av de flesta i Khayelitsha) kallas umqombothi. Många av deltagarna gjorde sedan sin tredagars praktik hos några av de organisationer som riktar sig mot invånarna i Khayelitsha.

Engagemanget, generositeten och värmen av deltagarna från årets YGAP dröjer sig kvar. Att de vågade dela med sig av tankar och åsikter, att de vågade tala på ett språk som inte är deras modersmål, hur de peppade varandra när bristen på sömn gjorde sig påmind och hur de spontant tackade ja till att dansa breakdance på the Catholic Welfare and Development Center.

En bättre värld är möjlig

Trots den senaste tidens nederlag för global solidaritet, öppenhet och samförstånd, exempelvis i form av att USA:s nya president blir Donald Trump, är dock den kvardröjande känslan efter YGAP ändå att en bättre värld är möjlig.

Text: Frida Sundqvist

Läs mer om YGAP hos vår medlemsorganisation ABF.