Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-05-08
Alla case

Debatt bland unga förändrar Palestina

Hanin Othnani, Dalia Alahmad och Dujana Abu Alrab är överens. Projektet Palestinian Debate Program har fått dem att förstå att kvinnor och män kan agera tillsammans för att förändra samhället. Alla tre är i dryga 20-årsåldern och pluggar på universitetet eller har just avslutat sina studier.

– Jag har alltid fått höra att kvinnor ska ta hand om hemmet och lyssna till männen. Vi ska inte tänka självständigt eller ha egna åsikter, säger Hanin Othnani, som bor i Gaza och pluggar journalistik på Islamska universitetet.

– Men nu har jag har insett att kvinnor och män kan leva jämställt och respektera varandra även när vi tänker olika. Och att vi tillsammans kan förändra vårt samhälle.

Projektet genomförs med stöd av Palmecentret vid tolv palestinska universitet i Gaza och på Västbanken. Studenterna kan söka till en debattkurs, och sex deltagare – tre kvinnor och tre män –  från varje universitet väljs ut. Efter kursen deltar de i en nationell debattävling.  Vinnaren är den som lyckas bäst med att använda relevanta fakta och övertygande argument för sin sak – och samtidigt respekterar motståndarens ståndpunkt. Debatterna är öppna och hålls inför en oftast entusiastisk och engagerad publik. Domare i tävlingen är journalister, forskare och studenter som deltagit i tidigare omgångar.

– Jag har aldrig tidigare lärt mig att diskutera på det här sättet, varken i skolan eller på universitetet. Det enda jag visste var att man ska lära av de äldre, berättar Dujana Abu Alrab, som har pluggat journalistik och numera har ett eget morgonprogram i palestinsk TV.

– Det blir ofta bråk och konflikter när olika grupper möts. Om vi kan skapa en debattkultur som bygger på respekt för olika åsikter kan vi utveckla våra samhällen!

Närma sig svåra frågor

Palmecentrets samarbetspartner är den palestinska organisationen Filistinyat, som vill öka kvinnors och ungdomars deltagande i samhället. Grundare och chef är Wafa Abdel Rahman, journalist och medieanalytiker.

– Vi vill påverka den yngre generationen att tänka kritiskt, respektera andras uppfattningar och argumentera sakligt med fakta som bas, betonar hon.  Särskilt viktigt är att stärka unga kvinnor så att de får kraft att formulera egna uppfattningar och delta i samhällsdebatten

I ett första skede handlade projektet om att forma ungdomsgrupper som kunde påverka den lokala politiken.

– Efter något år insåg vi att ungdomarna inte vågar gå emot traditionella synsätt utan anammar det mesta som deras äldre manliga släktingar och religiösa ledare säger till dem. Så vi ändrade inriktning till att träna ungdomarna i saklig debatt.

Ämnena för debatterna väljs med omsorg.  Man försöker närma sig frågor som normalt är tabu, som sexualitet och religion. Bristen på kvinnor i media, sociala medier och samhällsförändring samt Palestina och världspolitiken är några ämnen som tagits upp i år. På övningar utan publik kan man ta upp djärvare teman, som samkönade äktenskap och hedersvåld.

Hittills har det gått förvånansvärt bra att introducera den mer sakliga debattstilen. Omvärlden respekterar i stort ungdomarnas nya sätt att uttrycka egna åsikter och argumentera. Tareq Albzour kommer från en djupt religiös familj och brukade alltid uppmana sina kompisar att ”lyssna och lära av de äldre”.

– Nu är även min pappa stolt över att jag tänker självständigt. Jag tror att vårt samhälle är moget för den här förändringen.  Vi behöver komma vidare, och en fri debatt är ett mycket viktigt verktyg.

Text: Agneta Carleson

Foto: Sondos Al-Faqih & Majdi Fathi