Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-11-07
Alla case

Facklig organisering i Palestina

DWRC grundades 1993 på initiativ av palestinska arbetare. Centret utbildar fackligt aktiva och stöttar fackföreningar på olika sätt.

Globala målen, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

– Mänskliga rättigheter inklusive social-ekonomiska rättigheter är en viktig fråga i Palestina, särskilt med tanke på att vi lever under ockupation och har en ekonomi som är helt beroende av Israel, säger Ne’meh Adawiya.

Hon har nyligen valts in i styrelsen för Democracy and Workers’ Rights Center (DWRC), en organisation som har till syfte att sprida kunskap om rättigheter samt vikten av att organisera sig fackligt.

Nemeh Adawiya. Foto Ylva Säfvelin

Organisationen grundades 1993 på initiativ av palestinska arbetare som vann ett mål mot sin arbetsgivare i en israelisk domstol. Skadeersättningen som de fick räckte för att centret kunde börja stödja arbetarnas rättigheter juridiskt.  Så småningom utvecklades andra program som i dag stödjer facklig organisering och utbildar både arbetare och fackliga aktivister, med fokus på kvinnor och ungdomar, samt forskning i arbetsmarknadsfrågor. DWRC:s program täcker både Västbanken och Gaza.

– DWRC stödjer också juridiskt palestinier som jobbar i Israel. Den gruppen är hårt diskriminerad jämfört med sina israeliska kollegor. De får knappt minimilön och har dåliga arbetsvillkor. De känner sig tvungna att acceptera vad som helst eftersom ockupationen minskar deras chans att få jobb i Palestina, säger hon.

– Våra tjänster i facklig organisering är efterfrågade också. Vi hjälper nystartade fackliga föreningar i allt från att skriva stadgar till att genomföra kongresser och demokratiska val, säger Ne’meh Adawiya. Vårt stöd är gratis eftersom fackföreningar knappt har någon inkomst. I snitt mindre än 30 procent av fackens medlemmar betalar sin fackföreningsavgift. Därför måste vi leta hela tiden efter nya inkomstkällor samt samarbetsformer med internationella organisationer.

Ne’meh Adawiya har nyligen avslutat sina universitetsstudier i statskunskap och internationella relationer. När hon fick frågan om att bli vald till styrelsen för DWRC sa hon ja.

– Jag vet att de är seriösa, de jobbar hårt för att hjälpa människor med att bevaka deras rättigheter.

Och hon är klar över vad hon skulle vilja göra i framtiden.

– Min dröm är att bli ambassadör för Palestina.

Text: Ylva Säfvelin

[factbox]

Palmecentret stöttar arbetarrörelsen i en rad länder, antingen som en direkt partner till fackföreningar eller via andra organisationer som arbetar med att sätta arbetsmarknadsfrågor på dagordningen. I slutet av 2016 samlade vi våra partner från Afrika, Asien och Europa för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter och vi presenterar deras arbete i en serie artiklar.

[/factbox]