Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-08-01
Alla case

ABF i Belarus engagerar ungdomar

I Belarus anordnar ungdomar studiecirklar som motvikt till det statliga undervisningssystemet. Deras organisation ABF BY – där BY står för Belarus – har byggts upp i samarbete med ABF Gästrikebygden.

Allt är inte förbjudet i Belarus. Men var gränsen riktigt går vet ingen från en gång till annan. I Minsk dömdes nyligen unga miljöaktivister på cykel till fängelse. Andra har fått böter. Att engagera sig utanför de officiellt satta ramarna kan också innebära att man stängs av från gymnasiet eller universitetet.

Som motvikt har den belarusiska versionen av studieförbundet ABF lyckats engagera ungdomar i fyra städer med studier och umgänge i fokus.

En grupp ungdomar finns i staden Hrodna, nära den polska gränsen. Vitalina Volkorezova, 15 år, berättar om hur hennes mamma bett att få följa med när de har haft studier i engelska.

– Våra studiecirklar i ABF är så intressanta att våra föräldrar tjatar om att få vara med! Vi har många ämnen och det kan handla om litteratur, resor, jämställdhet eller film, säger hon.

Ovanligt med oberoende organisationer

Även Vasily Grishyk, 19 år, och Nikita Sleznik, 17 år, är engagerade i ABF BY, där BY står för Belarus. Att frivilligt bedriva studier utanför skolans ram är ovanligt och ännu mer ovanligt är det med oberoende organisationer. I ett samarbete mellan studieförbundet ABF Gästrikland och den belarusiska motsvarigheten har man dock lyckats. I dag finns, förutom i Hrodna, även verksamhet i Brest, Gomel och Minsk.

Vasily Grishyk är engagerad som moderator för internetstudier.

– Numera har allt fler internet hemma, men många vet inte hur de ska leta information. Det kan till exempel handla om att man vill jämföra priser på stormarknader eller betala för resor via nätet.

Vasily kallas för ansvarig moderator.

– Vi har ingen chef eller ordförande, säger Vitalina Volkorezova. En moderator är den som fördelar ordet och som har förberett ett tema.

Nikita Sleznik, 17, gick med i studieverksamheten för att lära sig umgås med andra.

– Jag är blyg, men i den här verksamheten får man lära sig att kommunicera med andra. Mitt stora intresse och längtan i livet är att få resa. Jag har aldrig varit utomlands, inte ens till Polen som ligger bara några mil härifrån.

Nu har han fått kontakt med ungdomar i Moskva via Internet.

– Jag ska lifta dit och stanna en månad, berättar han, och länge fram vill jag vara borta flera år i andra länder i världen. Jag tror att resandet kan göra att jag också hittar mig själv.

Text och foto: Maria Söderberg

[factbox]

I Belarus förföljs de som opponerar sig mot regimens politik. Oberoende fackföreningar och demokratiaktivister trakasseras. Det oberoende föreningslivet i landet är ständigt satt under press och hot. Internationell solidaritet är en av de faktorer som överhuvudtaget möjliggör existensen av oppositionella krafter i dagens Belarus.

Genom Palmecentret samarbetar ABF Gästrikebygden med ABF BY – en organisation som startat som ett direkt resultat av fyra års partnerskap mellan ABF Gästrikebygden och ett nätverk av ungdomsorganisationer. Syftet med projektet är att aktivera unga belarusier som kan sprida ett demokratiskt förhållningssätt vidare i samhället. Ungdomsgrupper som tränar i demokratisk mötesteknik och studiecirkelmetod finns nu i fyra regioner i landet och antalet engagerade ungdomar växer konstant.

[/factbox]