Skriv ut
Sedan 1990-talet har Albanien genomgått stora förändringar: från ett av världens mest isolerade länder till ett kandidatland till EU. Palmecentret stödjer organisationer som arbetar för ett ökat folkligt deltagande i politiken.

Palmecentrets samarbetspartners arbetar på lokal och nationell nivå för ökat medbestämmande vad gäller den kommunala budgeten. De trycker på för att lagstiftningen om kvoter för politisk representation ska efterlevas i det nationella parlamentet och arbetar för att öka organiseringen bland utsatta minoriteter i städernas förorter.

Genom sitt arbete har de lyckats förändra kommunala budgetar så att de bättre representerar medborgarnas behov, fått igenom förändringar på universiteten så att de tar större hänsyn till studenternas rättigheter och bidragit till ökat medborgerligt deltagande i beslutsprocesser på nationell nivå.

En viktig del av Palmecentrets arbete i Albanien är att förbättra ungas möjligheter till politiskt deltagande. Vi samarbetar bland annat med New Epoch Centre i staden Feir i Albanien. De har involverat unga i kampen mot miljöförstöring, våld mot kvinnor och korruptionen inom skolsystemet. Genom detta engagemang har unga också kommit att spela en allt viktigare roll i politiken.

Inom partistödet samarbetar Socialdemokraterna och Palmecentret med det albanska socialistpartiet PS genom stöd till Tankesmedjan Qemal Stafa Foundation. Syftet är att stärka kvinnors och ungas positioner inom partiet. Genom tankesmedjan kan partimedlemmar arbeta vidare med interndemokrati, policyutveckling och jämställdhet. Målet är att uppnå en mer jämlik och demokratisk utveckling inom den albanska politiken.

Fakta Albanien

Albanien är ett av Europas fattigaste länder men under 2000-talet har tillväxten varit hög och politiska reformer har genomförts. Den 30 juni 2014 beviljades landet kandidatstatus till EU. Albanien brottas dock fortfarande med höga nivåer av korruption, arbetslöshet och fattigdom.

Lästips:
Unga röster från Västra Balkan (2014)
Röster från Västra Balkan (2014)

Till toppen av sidan
Vår organisation har kunnat överleva och utvecklas tack vare det långsiktiga stödet från Palmecentret.
– Nevila Jahaj, New Epoch Centre

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...