Växla språk / Change language ENG
Stöd oss  

Stöd oss

Swisha ett valfritt belopp till

123 24 060 72

Fler sätt att stöjda oss »

Tack för ditt stöd!

Publicerad 2017-04-19
Alla debattinlägg

Anna Sundström: Stöd de demokratiska krafterna i Turkiet

Folkomröstningen i Turkiet blev en seger för president Recep Tayyip Erdogan – men en mycket knapp sådan.

Folkomröstningen var jämnare än vad många hade väntat sig. Ja-sidan har haft betydligt större resurser och stora delar av statsapparaten på sin sida. Men enligt det preliminära valresultatet fick ja-sidan ändå bara en knapp majoritet, 51 procent mot 49 för nej.

Det finns rapporter om oegentligheter som ska ha missgynnat nej-sidan. Oppositionspartiet CHP har begärt att folkomröstningen ogiltigförklaras på grund av ett stort antal ostämplade röstsedlar som felaktigt godkänts som giltiga röster. Enligt uppgift ska det röra sig om så mycket som 2,5 miljoner ”ja-röster”, avgörande för folkomröstningens resultat. Dessa anklagelser måste tas på allvar och utredas.

Folkomröstningsresultatet visar på ett splittrat land. Det krävs dialog och samarbete för att minska spänningarna och förebygga en fördjupning av konflikten.

Oroande utveckling

Under de senaste åren har utvecklingen i Turkiet varit oroande. Det demokratiska utrymmet krymper – sedan det misslyckade statskuppsförsöket 2016 råder undantagstillstånd. Journalister, människorättsaktivister och oppositionspolitiker har förföljts och fängslats. Omvärlden måste ta tydlig ställning för demokratiska fri- och  rättigheter i Turkiet. Att tala i svävande ordalag om presidentstyre riskerar att normalisera vad som snarare är en nedmontering av den turkiska demokratin.

Att Donald Trump gratulerar Erdogan till segern visar att EU måste ta än tydligare ställning för demokratiska principer och rikta tydlig kritik mot den turkiska statens auktoritära maktutövning och det eventuella valfusket. Här har den svenska regeringen en viktig roll att spela. När andra vacklar måste vi tydligt stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Viktigt med solidaritet

Den svenska arbetarrörelsens långa tradition av solidaritet med Turkiets folk gör att vi nu har ett särskilt ansvar. Under lång tid har vi arbetat tillsammans med progressiva krafter i landet för en demokratisk utveckling. Nu måste vi ge dem vårt fulla stöd. Det relativt omfattande Sida-stödet till turkiskt civilsamhälle som abrupt lades ner av Alliansregeringen bör återuppbyggas. Det finns många modiga människor i Turkiet som kämpar för frihet och demokrati – de behöver vår solidaritet. Nu kanske mer än någonsin.

Text: Anna Sundström

I april drog Palmecentret i gång en insamling till stöd för fängslade politiker från socialdemokratiska HDP. Läs mer om kampanjen och ge ditt stöd.