Skriv ut
Palmecentrets medlemsorganisationer kan ansöka om att bedriva utvecklingssamarbeten via Palmecentret. Det finns också möjlighet att ansöka om att göra en förstudie och att söka stöd för att informera om internationella frågor i Sverige.

Våra medlemsorganisationer kan söka tre olika typer av stöd som är uppdelade enligt biståndsmyndigheten Sidas sätt att organisera det svenska biståndet.

Stöd till civila samhället (CSO)

Detta innebär samarbete mellan organisationer i det civila samhället. Kvinnor, ungdomar och aktiva på gräsrotsnivå är prioriterade målgrupper. Den svenska arbetarrörelsens stora internationella nätverk gör det möjligt att runt om i världen samarbeta med partners som delar våra värderingar.

Partiinriktat demokratistöd (PAO)

Genom det partiinriktade demokratistödet stödjer Socialdemokraterna och Palmecentret uppbyggnaden av socialdemokratiska systerpartier. Det gör vi både i länder som har demokratiska system, men svaga sådana, och i auktoritära stater. 

Information i Sverige (Info-bidrag)

Vårt arbete för att sprida information och skapa diskussion i Sverige ökar kunskapen om situationen i utvecklingsländer. Därigenom kan vi bidra till ökat intresse och engagemang till stöd för fattiga kvinnors och mäns kamp för förändring. Palmecentrets medlemsorganisationer kan ansöka om bidrag för att göra informera om situationen i länder där vi har verksamhet eller om globala utvecklingsfrågor. 

Här finns svar på några av de vanligaste frågorna vi får kring att driva projekt med Palmecentret.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...