Skriv ut
På denna sida finns information för organisationer som är intresserade av att bli en del av programverksamheten inom PAO-anslaget. Sökande organisation ska vara en regional eller lokal organisation i socialdemokratin.

Pågående projektsamarbete

För pågående projekt ska en uppdaterad aktivitetsplan och budget upprättas inför varje kommande år. Dessa ska inkomma till Palmecentret senast den 15 december. Använd dessa mallar:

Budget
Annual Work Plan

Projektsamarbetet 2016-18

Inriktningen för verksamheten 2016-18 formades utifrån utvärderingar och möten med projektaktiva, representanter från systerpartier, partidistrikten och partiets verkställande utskott . Det övergripande målet för verksamheten är att ”bidra till systerpartiernas interndemokratiska utveckling, med speciellt fokus på ungdomar och kvinnors deltagande och inflytande, att stödja en idé- och politikutveckling som kan ligga till grund för välfärdsreformer”.

Inför nya programperioden 2019-20

Under 2018 genomförs planeringsprocesser tillsammans med representanter från systerpartier och andra samarbetspartners, redan projektaktiva och andra från partidistrikt och sidoorganisationer. Målet är att formulera ett antal program för perioden 2019-20. För mer information om denna process, intresseanmälan att delta, eller om du har frågor eller idéer du vill diskutera, kontakta gärna den handläggare som ansvarar för respektive region/tema.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...