Skriv ut
På denna sida finns handlingar för ansökan inom PAO-anslaget. Det går att ansöka både om att genomföra en förstudie eller om projektsamarbete. Sökande organisation ska vara en regional eller lokal organisation i socialdemokratin.

Pågående projektsamarbete

För pågående projekt ska en uppdaterad aktivitetsplan och budget upprättas inför varje kommande år. Dessa ska inkomma till Palmecentret senast den 15 december. Använd dessa mallar:

Budget
Annual Work Plan

Intresseanmälan förstudie

Det finns möjlighet att söka medel för att genomföra förstudier då den svenska organisationen ges möjlighet att tillsammans med sin tänkta samarbetsorganisation planera ett kommande projektsamarbete. En förstudie genomförs vanligtvis av svensk organisation i samarbete med ansvarig handläggare på Palmecentret. Ansökningar kan lämnas hela året.

Läs vidare och skicka intresseanmälan

Den svenska organisationen bör sedan tidigare ha etablerat kontakt med en lokal samarbetsorganisation och ha en tydlig idé om vad projektet skulle innebära. En förstudie kan alltså inte enbart bestå av en resa för att etablera kontakt eller för att undersöka vilka samarbetsmöjligheter som finns.

Ansökan om förstudie lämnas till ansvarig land/program-handläggare på Palmecentret som bereder ansökan och bedömer om det eventuella projektet kan inkluderas i centrets program och medel för en förstudie beviljas. Förstudien ska resultera i en konkret projektplan och en resultatmatris som kan ligga till grund för en projektansökan till Palmecentret.

I samråd med Palmecentret kan därefter en fullständig projektansökan utarbetas om Palmecentrets handläggare bedömer att det finns medel som kan omfördelas till projektet. Det finns med andra ord inga större summor att söka, men Palmecentret har en del tillkommande medel som kan fördelas ut inom ramen för pågående program.

För förstudieansökningar finns det inget särskilt ansökningsdatum utan dessa utarbetas i samråd med Palmecentret.

Ansökan förstudie

Fält markerade med en stjärna är obligatoriska.

Projektsamarbetet 2016-2018

Efter genomförda utvärderingar och möten med projektaktiva, representanter från systerpartier, partidistrikten och partiets verkställande utskott har en ny inriktning för verksamheten de kommande åren tagit form. Det övergripande målet för verksamheten är att ”bidra till systerpartiernas interndemokratiska utveckling, med speciellt fokus på ungdomar och kvinnors deltagande och inflytande, att stödja en idé- och politikutveckling som kan ligga till grund för välfärdsreformer”. Nuvarande projektperiod är fyraårsperioden 2016-2018.

För nya projektansökningar under programperioden 2016-2018 eller om du har frågor eller idéer du vill diskutera, kontakta gärna den handläggare som ansvarar för respektive region/tema.

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...