Skriv ut
Palmecentret förmedlar stöd till det civila samhället i andra delar av världen via våra 27 medlemsorganisationer. Vi behandlar endast ansökningar från dessa.

Information om ansökan för kommande programperiod  år 2020–2024  

Nu är det dags att ansöka om medel för internationell verksamhet via Palmecentret för kommande programperiod 2020-2024.

Palmecentrets nya internationella strategi kommer att guida oss i framtagandet av nya program.

Palmecentrets mål och starka önskan är att en så stor del av verksamheten som möjlighet ska ske i samverkan med våra medlemsorganisationer och lokala partnerorganisationer. Medlemsorganisationernas kunskap och erfarenheter är ovärderliga och ert deltagande stärker verksamhetens legitimitet.

Palmecentret planerar att utveckla regionala-, landspecifika – och tematiska program. De regionala program Palmecentret planerar är; Södra Afrika (Sydafrika, Zimbabwe, Namibia, Eswatini/Swaziland), Västra Balkan (Serbien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Makedonien, Kosovo) och Östeuropa (Belarus, Georgien, Moldavien, Ukraina). Dessutom kommer Palmecentret att utveckla landspecifika program i Burma/Myanmar, Palestina, Filippinerna, Turkiet, Belarus och Västsahara. Palmecentret arbetar inte exklusivt i de ovannämnda länderna. Är ni intresserad av att söka för verksamhet i ett annat land eller område råder vi er att kontakta en handläggare för att rådgöra innan ni skickar in en ansökan.

Notera att medlemsorganisationer som erhåller medel via Palmecentrets vidareförmedlingsanslag numera endast behöver bidra med fem procent (5 %) i egeninsats av det sökta beloppet.

Processen kommer att ske i tre steg enligt följande:

1. Ansökan steg ett (Application Step One), inklusive en budgetindikation, utvecklad i samarbete med den lokala partnerorganisation som ni planerar att genomföra verksamheten med, och en Organisationsbeskrivning för partnerskap av den lokala partnerorganisationen (Organisational Description for Partnership) skickas in till Palmecentret senast den 1 april. Den senast reviderade årsredovisningen för organisationen eller organisationerna som ansöker ska inkluderas i ansökan. I ansökan ska ni beskriva hur insatsen ämnar bidra till Palmecentrets strategi. Den 11–12 mars finns det möjlighet att delta i en utbildning om ansökningsprocessen, inklusive tips om hur ansökan kan skrivas.

2. Den 3 maj kommer alla sökande att få besked om huruvida de har gått vidare till att skicka in Ansökan steg två (Application Step Two), och därmed delta i framtagandet av ett nytt program. Därefter startar själva processen med att ta fram programmen (regionala, land- eller tematiska program). Den kommer att ske i nära dialog med ansvarig programhandläggare på Palmecentret, de partnerorganisationer som gått vidare till Ansökan steg två och de medlemsorganisationer som kommer att vara involverade i programmet. Målet är att träffas och genomföra en gemensam programmerings-workshop under tidsperioden maj till augusti.

3. I mitten av september kommer programtexterna och programmålen att skickas ut för att kunna användas som underlag i arbetet med Ansökan steg två. Ansökan steg två, inklusive en detaljerad budget för 2020, skickas in senast den 7 oktober.

Relevanta blanketter och dokument för ansökan

Vänligen skicka in Ansökan Steg 2 och budget elektroniskt till: application@palmecenter.se senast 7 oktober 2019. Skriv Ansökan steg 2 2020-24, samt land i ämnesraden!

Det finns möjlighet att ansöka om medel för att göra en förstudie. Syftet med en förstudie är att kartlägga och träffa eventuella lokala partnerorganisationer och påbörja en planering av en insats. För att ansöka om förstudiemedel fyll i intresseanmälan för förstudier CSO på hemsidan, se nedan.

Det är också möjligt att ansöka om medel för att träffa er lokala partnerorganisation för att gemensamt jobba fram Ansökan del två under tidsperioden från det att ni fått besked om ni gått vidare i processen (3 maj) till datumet för sista ansökningsdag (7 oktober). Om det skulle vara aktuellt uppmanas ni att kontakta relevant programhandläggare snarast efter att ni fått beskedet om att ni gått vidare i ansökningsprocessen.

För mer information se Frågor och svar.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller funderingar!

Förstudie

Det finns möjlighet att söka medel för att genomföra förstudier. En förstudie genomförs vanligtvis av svensk organisation i samarbete med ansvarig handläggare på Palmecentret. Ansökningar kan lämnas hela året.

Intresseanmälan om förstudie lämnas till ansvarig land-/programhandläggare på Palmecentret som bereder ansökan och bedömer om det eventuella projektet kan inkluderas i centrets program och medel för en förstudie beviljas. Förstudien är en viktig del av den gemensamma planeringen av ett framtida samarbete och kan ha olika syften beroende på var i planeringen man befinner sig. Efter fullgjord förstudie kan en fullständig ansökan utvecklas i samråd med Palmecentrets handläggare. Du kan också fylla i detta formulär för intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Fält markerade med en stjärna är obligatoriska.
Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...