Skriv ut

Vi gör oss ofta skyldiga till att tala om Afrika som om det vore ett land. Och bilden som förmedlas handlar ofta fattigdom, krig och politiskt förtryck. Men Afrika är en kontinent med många ansikten. Här finns alltjämt stora problem som hiv/aids, konflikter, extrem fattigdom, korruption och auktoritära regimer, men också enorma naturrikedomar och stora mänskliga resurser, livaktiga civila samhällen, demokratisträvanden och en positiv välfärdsutveckling.

Palmecentret bedriver verksamhet för till stöd för en demokratisk och fredlig utveckling i 12 afrikanska länder. Vi finns i de mest konfliktdrabbade länderna som Sudan, Zimbabwe och Kenya men också i länder som lagt krig och konflikter bakom sig som Sydafrika och Namibia. Här samverkar vi med kvinnor och barn, fackligt och politiskt aktiva för att minska fattigdom, öka medvetenheten om mänskliga rättigheter och bidra till utvecklingen av demokratiska lokalsamhällen. Vi vet att vårt arbete gör positiv skillnad och får många bevis för det, men vi skulle vilja göra så mycket mera.

För att kunna fortsätta satsa på demokrati, fred och rättvisa i afrikanska länder så behöver Palmecentret fler regelbundna givare till Solidaritetsfonden. Genom att bli månadsgivare gör du inte bara en insats för människor som saknar det mesta som du tar för givet, utan bidrar också till en bättre värld. Ge ditt bidrag redan idag! Solidaritetsfonden Pg 570-2

Text: Viola Furubjelke, Generalseekreterare

Publiceringsdatum: 2008-05-29

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...