Skriv ut

Kampanjarbetet har påbörjats inför det albanska parlamentsvalet den 23:e juni. Valet ses som något av ett eldprov för Albaniens möjligheter att gå med i EU. Partierna har ordnat massmöten och debatter och prytt städerna med affischer. Däremot har kampanjer och informationsmaterial riktat till unga lyst med sin frånvaro.

Deltagare POP 2013Därför har två av Palmecentrets partnerorganisationer, Association for the Integration of Informal Areas och Agenda Institute, lanserat initiativet POP 2013, kort för Përballja e Ofertave Politike 2013, ungefär ’Konfrontera politiska alternativ’.

– Syftet är att öka unga människors kunskap om partiernas ungdomspolicies, säger Kloilda Ferhati från Association for the Integration of Informal Areas och projektledare för POP 2013. Idén är att få unga människor att rösta utifrån sina åsikter.

Den 4:e maj ordnade POP 2013 ett öppet forum i staden Fier. Lokala kandidater från det Socialistiska Partiet, PS, Socialistiska Rörelsen för Integration, LSI, Röda och Svarta Alliansen, AK, och Ny Demokratisk Anda, FRD. kom för att hålla korta tal, förklara sina vallöften, och frågas ut av ungdomar i publiken.

Erio, 20 år och före detta representant i Ungdomsparlamentet i Fier, tycker att forumet var ett positivt initiativ. Han tycker att debatten gav en tydligare bild av de olika partiernas plattform. Ajkera, 17, håller med, men tillägger att hon önskar att kandidaterna skulle ha gett mer konkreta svar till några av frågorna.

– Vi fick inte de svar vi ville ha, vi fick de svar de ville ge, säger hon.

Liknande forum kommer att hållas i sammanlagt sex olika städer i Albanien. Förhoppningen är att kunskapen bland unga ökar så att de kan fatta välgrundade beslut på valdagen.

En stor del av debatten den 4:e maj kretsade kring utbildning.

Hög arbetslöshet bland unga, vanligtvis uppskattat till cirka 30 procent, är ett av de största problemen för albanska ungdomar. Problemet förstärks av ett utbildningssystem med stora brister, där den undermåliga kvaliteten på universiteten innebär att många nyutexaminerade klarar sig mycket dåligt på arbetsmarknaden. Kandidaterna var överens om att förbättringar av universitetsutbildningen är nödvändiga för att förändra detta, framförallt genom större investeringar och reformer av läroplaner. De betonade även vikten av att förbättra yrkesutbildningar, inte minst eftersom det börjar råda brist på yrkesutbildade unga människor.

Kandidaterna grillades även av ungdomarna i publiken. Bland annat blev de utfrågade om hur partierna planerar att stoppa den eskalerande korruptionen. Enligt Transparency Internationals index över korruption halkade Albanien från 95:e plats 2011 till 113:e plats 2012. Korruptionen har stora konsekvenser inom en rad samhällsområden, inte minst inom utbildningssystemet där mutor är vanligt förekommande.

Ungdomarna lyfte även mer lokala frågor. Civilsamhällesorganisationer har under många år kampanjat för rengöring av floden Gjanica som rinner genom Fier. Floden är kraftigt förorenad av både skräp och industriavfall från de oljeföretag som är verksamma i området. Politiker har under många år lovat att ta tag i frågan, planer som alltid gått i stöpet med hänvisning till resursbrist.

Albaniens nuvarande regering leds av det högerorienterade Demokratiska Partiet.

Fram tills nyligen ingick Socialistiska Rörelsen för Integration i den regerande koalitionen. I april bröt sig dock det partiet ur och ingår nu i en koalition på 39 partier som leds av Socialistiska Partiet. Högerkoalitionen består inför valet av 24 partier. Två partier kandiderar självständigt. Det ena är det nyligen bildade högerpartiet Ny Demokratisk Anda. Det andra är det nationalistiska Röda och Svarta Alliansen som har kommit med en rad kontroversiella förslag såsom en omröstning om att förenas med Kosovo. EU har uttryckt oro över den ökande nationalistiska retoriken även från andra partier inför valet.

En stor utmaning i Albanien är det låga politiska intresset och deltagandet, särskilt bland unga. Ajkera förklarar att unga människor är besvikna på politikernas oförmåga att uppfylla vallöften. Erio tillägger att många har ärvt en typ av misstro mot politiker från sina föräldrar. Båda menar att det är svårt för unga människor att vara partipolitiskt aktiva, framförallt eftersom partierna är starkt kontrollerade av sina ledare.

Klotilda från Association for the Integration of Informal Areas hoppas att POP 2013 kommer att öka intresset för att bli politiskt aktiva bland unga. Förhoppningsvis kommer det också att motivera politiker att göra mer för unga.

– Det här är ett sätt att motverka unga människors likgiltighet vad gäller politiskt deltagande, säger hon. Det här kommer att uppmuntra dem att bli en del av den politiska diskussionen, inte endast genom att rösta, utan även som framtida kandidater.

Klotilda skulle också vilja att unga människor arbetade aktivt för att förbättra interndemokratin i de politiska partierna.

– Det behövs reformer som förbättrar den bristande interndemokratin inom existerande partier så att allas röster hörs, säger hon. Om detta görs kommer rättssäkerheten och det demokratiska systemet att fungera bättre. Om partier fungerar bättre blir de en modell för regeringen.

Aktivt ungdomsdeltagande i partier och civilsamhällesorganisationer tror hon framförallt uppnås genom att engagera dem i konkreta frågor och kampanjer, ofta på lokal nivå.

Nästa steg för POP 2013 blir att skapa en aktiv diskussion bland unga på internet. En hemsida har lanserats med information om partiernas valmanifest och ungdomspolicies. Inspelningar från de olika forumen kommer att läggas upp, och unga kommer att uppmanas att kommentera och diskutera partiernas olika förslag.

Text: Åsa Odin Ekman
Foto: Ervis Koci och Åsa Odin Ekman

Publiceringsdatum: 2013-05-23

Till toppen av sidan
Det här är ett sätt att motverka unga människors likgiltighet vad gäller politiskt deltagande.
– Kloilda Ferhati

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...