Skriv ut

Den 6 april samlades 36 ungdomsorganisationer från hela Albanien på European University of Tirana för att delta i kongressen “Unite in Action”. Kongressen anordnades av Olof Palmes Internationella Center och Friedrich Ebert Stiftung. Deltagarna diskuterade de största samhällsproblemen som unga står inför i Albanien: framför allt arbetslöshet, brister i utbildningssystemet och få möjligheter till kultur- och fritidsverksamhet.

Foto Åsa Odin EkmanFör att på ett mer effektivt sätt kunna arbeta med de frågor som diskuterades bestämde sig deltagarna för att bilda ett nytt nationellt nätverk och valde 18 personer till att ingå i en kommitté.

– Jag hoppas att de här 18 personerna och konferensens övriga deltagare arbetar tillsammans för att finna lösningar till de problem som vi har diskuterat, säger Albana Kulari.

Albana Kulari, från Palmecentrets partnerorganisation New Epoch, är en av de valda representanterna för det nya nätverket. Hon säger att dagens största framgång är att så många organisationer har kommit samman.

– Det är lättare för oss att påverka kommunen. Men för att påverka regeringen måste vi arbeta tillsammans, säger hon.

Många av nätverkets medlemsorganisationer arbetar redan på lokal nivå med några av de frågor som diskuterades under dagen. Albanas organisation New Epoch har i staden Tier lyckats åstadkomma flera förbättringar i den lokala ungdomspolitiken genom att ingå överenskommelser med kommunen.

Mötet på European University of Tirana den 6 april är första gången som så många ungdomsorganisationer enas för att påverka Albaniens regering för en bättre ungdomspolitik.

Förenas kring ungdomsperskeptivet

Den första uppgiften, enligt Enida Bogdani från den Tiranabaserade organisationen Children’s Human Rights Center of Albania, är att bygga ett fungerande samarbete och organisation inom nätverket.

– Jag hoppas att nätverket kan bli en användbar plattform för unga, med en tydlig vision och syfte och med hållbarhet, inklusive ett sätt att välja representanter efter att de nuvarande avgått, säger Enida, som även hon valdes till nätverkets  kommitté.

Flera av organisationerna har olika prioriteringar och åsikter gällande vissa frågor och har inte samarbetat tidigare. Enida tror ändå att nätverkets funktion kan vara att hela tiden lyfta fram ungdomsperspektivet.

– Nätverket eller plattformen ska alltid ställa frågan: ”Hur påverkar detta ungdomar?”, säger Enida.

Fokus på utbildning och arbetslöshet

Aulona Skendaj från Vlora Youth Center hoppas att nätverket kommer att fokusera på de frågor som diskuterades under dagen, framförallt utbildning och arbetslöshet.

– Vi har stora problem i vårt utbildningssystem, säger hon, och många unga engagerar sig för att förbättra kvaliteten på utbildningen. Men ungdomsarbetslösheten är den mest akuta frågan. Den är ett enormt stort problem bland unga, säger Aulona.

Det är svårt att få fram exakta siffror men minst 30 procent av Albaniens unga är arbetslösa. De kallas ibland för ”övergångsgenerationen” eftersom de växte upp under den tumultartade perioden som följde efter kommunismens fall. Det var en tid som kännetecknades av djupa strukturella förändringar inom ekonomin och utbildningssystemet och som har fått märkbara konsekvenser i ungdomarnas liv i dag.

Den kanske största utmaningen för nätverket är att få fler ungdomar att delta aktivt. Aulona från Vlora Youth Center understryker vikten av att de valda representanterna är engagerade och tar sitt uppdrag på allvar. Eftersom varje organisation redan har sin egen medlemsbas bland ungdomar, tror hon att det kommer bli möjligt att sprida information och engagera många unga. Sociala och traditionella medier är också viktiga i det arbetet.

Enida Bogdani tillägger att det finns en risk att unga människor förlorar tilltron till nätverkets arbete och ifrågasätter om det fyller någon uppgift.

– Folk vill “göra något” utan att riktigt veta vad de vill och blir besvikna innan de ens hunnit börja, säger hon.

Enida tror att de svårigheterna går att överkomma om nätverket tydligt definierar sitt syfte, mål och ansvar. Samt att de deltagande organisationerna ser fördelarna med att samarbeta för att uppnå det gemensamma bästa. Palmecentret och Friedrich Ebert Stiftung kommer även fortsättningsvis att stödja nätverket, och erbjuda kapacitetsbyggande och annat stöd för att det ska bli en effektiv påtryckningsorganisation.

Text och foto: Åsa Odin Ekman

Publiceringsdatum: 2013-04-24

Till toppen av sidan

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...