Skriv ut

– Mitt viktigaste budskap är att de globala facken måste lyfta fram medlemsrekryteringen. Jag tror att vi måste erkänna att det behövs ett helt annat driv, säger Annelie Nordström, ordförande i Kommunal.

Inom både PSI, det globala facket för förbund som organiserar anställda inom offentligt finansierad verksamhet, och EPSU, den motsvarande organisationen för Europa, har Kommunal under de senaste tio åren tagit upp frågan om medlemsrekrytering.

– Länge var det många som blev sura. De ville själva bestämma hur de skulle jobba och tyckte inte att vi skulle lägga oss i. Men nu har trenden vänt. Alla är plötsligt överens om att de fackliga organisationerna behöver fler medlemmar. Orsaken är inte främst något idéskifte, utan krasst ekonomiskt. Många fackförbund har dåligt med pengar, om de ska överleva behöver de fler medlemmar.

Annelie Nordströms pådrivande hållning har stärkt hennes position inom den internationella fackföreningsrörelsen. Våren 2014 har EPSU, den europeiska organisationen för offentliga fack, kongress. Enda kandidaten till ordförandeposten är Annelie Nordström.

– Jämfört med många andra förbund i världen har vi stor erfarenhet av rekrytering och organisering, men det betyder inte att vi är bra på allt. När det gäller andra saker kan vi lära av andra, som hur man får med medlemmar i kampanjer.

Engagemang för Sydafrika

Annelie Nordström är också starkt engagerad i fackliga frågor utanför Europa. När hon ska peka ut starka förbund för offentliganställda utanför Europa nämner hon särskilt det sydafrikanska förbundet för offentliganställda.

– Det består av traditionellt kommunalanställda grupper som renhållningsarbetare, vårdbiträden, anställda inom socialtjänst, barnomsorg och på fritidshem. Framför allt har man en stark förankring på arbetsplatser, det vill säga basen för facklig verksamhet. Deras engagemang handlar i stort sett om samma frågor som i Sverige, det vill säga löner, trygga anställningar och en bättre arbetsmiljö. När det gäller farliga kemikalier har de dock inte kommit lika långt som vi har. I sådana frågor är de mer okunniga.

I många länder i världen har starka fackföreningar banat väg för politiska partier inom arbetarrörelsen. För de fackliga organisationerna kan kontakter med politiska partier vara en väg att påverka lagstiftningen i arbetsmarknadsfrågor.

– Men formerna för samverkan kan se väldigt olika ut. I en del länder finns ett nära samarbete, som i Sydafrika där förbundet för offentliganställda står klart till vänster. I andra länder står förbunden utanför partipolitiken. Jag tror inte att det finns någon given modell för detta. Hur kontakterna med politiska partier ska se ut beror på den specifika situationen i landet. Däremot tror jag att fackförbunden måste vara politiskt orienterade på ett mer allmänt plan. Det handlar om att bryta medlemmarnas maktlöshet, att kunna se politiska alternativ. I Sverige har Palmecentret, där Kommunal är medlem, varit aktivt i flera projekt som handlat om fackligt-politiskt samarbete.

Allt fler är privatanställda

Kommunal har för närvarande drygt en halv miljon medlemmar, av dessa är i dag 150 000 privatanställda. Bakgrunden är att alltmer av busstrafik, äldreomsorg och vård läggs ut på privata entreprenörer. Inte sällan är dessa entreprenörer multinationella företag. I vissa fall handlar det om svenska företag med verksamhet i flera länder, som vårdföretaget Capio, eller så handlar det om utländska företag, ibland med huvudkontor långt från Sverige.

– För vår del har det skapat ett behov av att bygga koncernfackliga kontakter. De senaste fyra åren har vi satsat på att utbilda de förtroendevalda som deltar i europeiska företagsråd. Det behövs, jag har just fått rapporter om att Capio sysslar med lönedumpning i Spanien. Som tur är har vi byggt upp ett företagsråd, därför har vi möjligheter att närmare undersöka vad som hänt

Fakta

PSI betyder Public Services International. PSI organiserar 650 fackförbund med sammantaget 20 miljoner medlemmar. EPSU står för European Federation of Public Services Unions. EPSU organiserar 265 fackförbund med totalt 8 miljoner medlemmar.

Text: Mats Wingborg

Texten är även publicerad i tidningen Global respekt

Texten är även publicerad i tidningen Global facklig kamp för drägliga jobb

Publiceringsdatum: 2014-04-23

Till toppen av sidan