Skriv ut

- Barack Obama som var underskattad i början av sin valkampanj, har rivstartat genom att de första dagarna som president presentera ett nytt stort beslut varje dag för att med eftertryck demonstrera att hans administration står för ”change” (förändring) i förhållande till den avgående presidentens politik. Han vill göra förändringar och på vissa områden mycket fundamentala sådana, som en man som står för ”action”.

– Som senator stod Obama för ett av de mest liberala programmen i USA, och han vill nu bryta med Bush konservatism. Han står för amerikanska ideal, och den allmänna amerikanska uppfattningen att USA måste kunna visa styrka.

–  Han är mer upptagen av internationella värderingar och idéer än sin företrädare. Samtidigt är USAs position inte alls säker utan har minskat, sade statsvetarprofessorn Costas Panagopoulos från Fordham University, New York nyligen vid ett seminarium om USA och världen med Obama som president som ordnades av Palmecentret och ABF Stockholm.

Seminariet hölls knappt en vecka efter Obama installerats som president, och en moloken  George W Bush lämnat Vita huset som kanske USAs mest impopuläre president genom tiderna. Panagopoulos är en framträdande amerikansk valanalytiker som tidigare har arbetat för senator Hillary Clintons kansli.

Det första beslutet var att den folkrättsvidriga och förhatliga Guantanamobasen på Kuba, där påstådda terrorister förvarats, ska stängas. Det följdes bland annat av löften om att stamcellsforskningen ska återupptas och att även organisationer som förordar abort ska kunna få biståndsmedel.

Obama har därtill lagt fram ett nytt stort ekonomiskt reformpaket värt drygt 800 miljarder dollar, och utsåg den framgångsrike fredsmäklaren på Nordirland George Mitchell under Clintonadministrationen till sitt personliga sändebud rörande Mellanöstern.

– I fortsättningen kommer han inte att kunna hålla samma höga tempo vad gäller nya beslut, bedömde Panagopoulos.

”Smart power”

USA ska enligt den nya administrationen stå för ”smart power” med kombination av hård (militär) och mjuk (icke-militär) makt.

– Det är en ny strategi som skickligt använder, balanserar och integrerar alla delar av den amerikanska makten, militären och diplomatin, underrättelsetjänst, upprätthållande av lag och rätt, vår ekonomi och makten av vårt moraliska exempel, sa Barack Obama i sitt installationstal.

– Inom utrikespolitiken kan förändringar väntas, även om också Obama kommer att försvara USAs intressen. I Irak kommer han att påskynda ett tillbakadragande av amerikanska trupper. I Afghanistan vill han däremot tvärtom öka de militära styrkorna med ytterligare upp till 30 000 soldater och ”är beredd att ta striden”.

– I kontakterna med Iran försöker han slå in på en mera diplomatisk väg. Och han kommer att ändra klimatpolitiken, strävar efter att ingå i det internationella samarbetet och närma sig Kina i den frågan.

– Obama vill återföra Amerika till multilateralism och samarbete, bryr sig mera om omvärlden och hoppas kunna förbättra det transatlantiska samarbetet med Europa. Han har utnämnt medarbetare inom utrikes- och säkerhetspolitiken som har stora erfarenheter. Med Hillary Clinton som utrikesminister kommer pragmatismen att betonas, beskrev Panagopoulos.

En del utnämningar har haft överraskande ”högerprofil” som att republikanen Robert Gates från Bush administration blev kvar som försvarsminister. En republikansk handelsminister har utsetts. I handelsfrågorna har republikanerna förespråkat mer frihandel än demokraterna som förordat mer protektionism.

Installationstalet innehöll ingenting om Mellanöstern. Och det är ännu oklart vilken politik Obamas administration kommer att föra i regionen.

– Ett villkor för en förändrad politik i Mellanöstern är att den allmänna amerikanska opinionen först måste förändras, ansåg Panagopoulos.

– Huvuduppgiften blir dock att snabbt tackla den ekonomiska krisen. Även om det råder klar demokratisk majoritet både i senaten och representanthuset kommer det inte att bli lätt. Eftersom USA inte har ideologiska partier finns det också en hel del konservativa demokratiska företrädare i kongressen. Kongressfolket slåss för sina lokala och regionala intressen som att finansiera projekt på hemmaplan för att värna sysselsättningen – inte minst inom försvarsindustrin – och för att vinna röster för sina kommande kandidaturer i valen.  Detta kan komma att ge Obama en del problem, bedömde Panagopoulos.

Starkt stöd nu – men det kan rasa

84 procent av amerikanerna stöder nu Obama, inklusive många republikaner, enligt aktuella opinionsundersökningar.

– Den siffran kommer oundvikligen att gå neråt, när Obama tvingas mäta sina krafter med de ekonomiska utmaningarna under de kommande ett och ett halvt till två åren. Han måste också presentera långsiktiga lösningar och leverera resultat – och inte bara kortsiktigt populära åtgärder – på de ekonomiska problemen. Och han måste göra globala överväganden utan att glömma hemmaopinionen. Redan i slutet av detta år börjar uppmarschen till nästa val hösten 2010, och det måste Obama också ta hänsyn till, summerade Costas Panagopoulos.

Ambassadör Mats Bergquist som kommenterade pekade på att vapenkontrollfrågorna och mänskliga rättigheterna är viktiga för Barack Obama som ”moralens man”. Obama har bland annat lovat förändra kärnvapenpolitiken med USAs återanslutning till det fullständiga provstoppsvtalet, CTBT. Ryssland har reagerat positivt på den nya administrationens signaler och beslutat att tills vidare avbryta hotet om utplacering av taktiska kärnvapen i Kaliningradenklaven som svar på de amerikanska planerna på ett missilsköldförsvar i Polen och Tjeckien.

Bergquist hänvisade till att Afghanistan är en av Obamas prioriteringar som det är tveksamt om han kommer att bli framgångsrik i. Det kommer att testas om USA-Europa relationerna kan förbättras, bland annat med utgångspunkt från Afghanistanfrågan. Dessutom finns det en rad andra svåra frågor för den nye presidenten som Mellanöstern, Kongo, att få igång en dialog med Iran och relationerna till Ryssland.

– Det kommer att bli svårt för Obama att bara koncentrera sig på en eller två frågor med alla krav som ställs på honom. De första 90 dagarna av hans presidenttid blir viktiga, avrundade Mats Bergquist.

Kvällens samtalsledare Carl Tham menade till sist att Obama i presidentvalskampanjen hade en stark vision av USAs roll i världen. – Men USAs roll har minskat och många globala beslut måste tas med större beaktande av andra aktörer såsom Kina. Det kommer att bli spännande att följa den fortsatta utvecklingen.

Text: Gunnar Lassinantti

Publiceringsdatum: 2009-02-10

Till toppen av sidan
Det kommer att bli svårt för Obama att bara koncentrera sig på en eller två frågor med alla krav som ställs på honom. De första 90 dagarna av hans presidenttid blir viktiga. - Mats Bergquist.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...