Skriv ut

De israeliska bosättningarna på Västbanken är illegala och ett hinder för en fredlig lösning av Israel/Palestinakonflikten. Det konstaterade de israeliska bosättarexperterna Noa Galili och Eyal Hareuveni, liksom den tidigare chefen för FNs rättssekretariat Hans Corell vid ett seminarium på ABF i Stockholm på onsdagen.

Bosättningar, internationell rätt och EU var temat för det mycket välbesökta seminariet, som arrangerades av Palmecentret, föreningen Settlerwatch, Kristna Fredsrörelsen, ABF i Stockholm, och Global Utmaning.

Noa Galili är aktiv i den israeliska fredsorganisationen Peace Now. Hon inledde med att berätta om hur de israeliska bosättningarna på palestinsk mark har expanderat de senaste decennierna. År 1993 fanns det drygt 116 000 bosättare, i dag är siffran närmare 500 000, varav ca 200 000 finns i östra Jerusalem. Bosättarna skyddas också alltmer aggressivt genom den cirka 500 km separationsmuren, närvaro av israelisk militär och de särskilda vägar som enbart bosättare får utnyttja.

– Om den här politiken får fortsätta är risken stor att Västbanken delas i en nordlig och en sydlig del och att östra Jerusalem isoleras, menade Noa Galili.

Peace Now arbetar aktivt för att förhindra att de israeliska myndigheterna river eller beslagtar palestinska bostäder i östra Jerusalem. Ett aktuellt exempel på myndigheternas agerande är vräkningarna av palestinska familjer i området Sheikh Jarrah i början av augusti. Enligt Noa Galili vill Israels regering förhindra en delning av Jerusalem vid en eventuell kommande fredsuppgörelse genom att öka antalet israeliska medborgare i östra Jerusalem.

– Man river hus som tillhör palestinier och låter israeliska medborgare bygga nytt. Vi gör vad vi kan för att stoppa detta, och lyckas ibland!

Eyal Hareuveni från den israeliska människorättsorganisationen B`Tselem konstaterade att bosättningarna är illegala enligt både internationell humanitär rätt och internationell rätt om mänskliga rättigheter.

För palestinierna innebär bosättningarna bland annat att deras rörelsefrihet och äganderätt inskränks. Bosättningarna stoppar också en möjlig utveckling av de större palestinska städerna eftersom de ofta är placerade runt stadsgränserna. Därmed hindrar de också en utveckling av den palestinska ekonomin.

En viktigt fråga är – hur kunde bosättningarna växa så snabbt, fortsatte Hareuveni, och gav själv ett svar: Den stora majoriteten bosättare har inte religiösa motiv som många tror, utan ekonomiska.

– Alla bosättningar är ”Class A National Priority zones”. Det innebär bland annat att bosättarna får bra lån till investeringar och gratis skoltransporter för barnen och att lärare och socialarbetare i området har särskilda förmåner. Det här stödet är helt avgörande för de flesta bosättare!

B`Tselem kräver att den israeliska regeringen utrymmer alla bosättningar och överlämnar mark och byggnader till palestinierna. Man betonar att bosättarnas mänskliga rättigheter ska respekteras vid utrymningen, bland annat genom att de får ekonomisk kompensation. I avvaktan på ett beslut om total utrymning vill organisationen att Israel omgående stoppar allt byggande av nya bosättningar och vägar för bosättare samt slopar alla förmåner som är knutna till boende i dessa områden.

– Skulle bosättarna flytta om de fick ekonomisk kompensation, frågade samtalsledaren Jens Orback, generalsekreterare för Palmecentret.

De allra flesta, trodde Eyal Hareuveni och Noa Galili nickade instämmande.

– En total utrymning kan ta några år, men är fullt möjlig.

Hans Corell, tidigare bland annat chef för FNs rättsekretariat och rättschef på UD, slog också fast att bosättningarna är illegala.

– Enligt Genèvekonventionen, som Israel är bundet av, är det inte tillåtet att ta land från områden som är ockuperade eller att förflytta personer.

Han fördömde också Hamas raketbeskjutning från Gaza mot civila mål i Israel.

– Det är inte tillåtet enligt internationell lag att skicka raketer mot civilbefolkningen. Man måste ha samma måttstock för båda parter.

EU och USA gjorde fel när de valde att bojkotta Hamas efter valsegern 2007, menade Hans Corell. De borde istället ha tillämpat massiv diplomati mot Hamasledningen och krävt ett stopp för raketbeskjutningen.

– Man måste kunna föra samtal för att diskutera lösningar! För en hållbar fred krävs också ett demokratiskt system och en fungerande rättsstat. Där har palestinierna en hel del kvar att göra.

Varför måste bosättarna flytta. Kan de inte bo kvar och bli palestinska medborgare vid en tvåstatslösning, undrade en person i publiken.

– Israel-Palestinakonflikten är en konflikt om land och Israel kontrollerar bosättningarna. Om bosättningarna blir kvar går det inte att skapa en palestinsk stat, ansåg Eyal Hareuveni.

Flera publikfrågor gällde USAs nya roll i regionen med Obama som president. De två israeliska deltagarna menade att Obama har väckt hopp hos båda sidor.

– Vi har fått nya aktivister till Peace Now, det är ett positivt tecken. Vi vet också att de flesta israeler vill ha en tvåstatslösning och inser att bosättningarna är ett mycket stort dilemma. Men hittills har det varit de extrema rösterna som hörts mest.

EU, och därmed Sverige som ordförandeland just nu, har också en viktig roll, underströk Eyal Hareuveni.

– EU har utmärkta regler när det gäller de mänskliga rättigheterna. Man bör tillämpa dem när det gäller Israels önskemål om att associationsavtalet med EU ska uppgraderas och kräva att dessa rättigheter respekteras.

Text: Agneta Carleson

Publiceringsdatum: 2009-08-27

Till toppen av sidan
Om den här politiken får fortsätta är risken stor att Västbanken delas i en nordlig och en sydlig del och att östra Jerusalem isoleras. - Noa Galili.

Nyhetsbrev

Prenumerera gratis på våra nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier.
Jag önskar prenumerera på följande...