Skriv ut

Korruption och dysfunktionell politik har bidragit till en negativ social och ekonomisk utveckling i Bosnien. Det skriver Palmecentret Christina Bergman och Thomas Edin på Dagens Arena.

I Bosnien och Hercegovina har demonstrationerna pågått i snart två veckor. Demonstranterna kräver till exempel att de lokala regeringarna på flera håll avgår, att en oberoende granskning av alla regionala och kommunala institutioner genomförs och att de unga människor som på oklara grunder har arresterats under demonstrationerna släpps fria.

Protesterna har egentligen pågått länge. Varje onsdag i ett års tid har fabriksarbetare demonstrerat i industristaden Tuzla bland annat mot att deras löner inte har betalats ut. Men det var först på onsdagen för snart två veckor sedan som de uppmärksammades nationellt. Då attackerade poliser demonstranterna i Tuzla. Och sedan spreds våldsamma protester till fler delar av landet, bland annat till Sarajevo.

I Sarajevo sattes presidentbyggnaden i brand och historiska dokument förstördes. Därefter har demonstrationerna av vissa medborgare kommit att betraktas som huliganism. Samtidigt florerar rykten om att makthavare för egen vinning har betalat unga för att sprida kaos.

Men demonstrationerna samlar människor i alla åldrar. De delar en enorm frustration över den ekonomiska och sociala situationen i landet. Frustrationen hos arbetaren som inte sett röken av sin lön på tolv månader och pensionären som får en pension på 35 euro i månaden. Frustrationen över en arbetslöshet på dryga 40 procent och nära 60 procent för unga.

Korruption och dysfunktionell politik har bidragit till en negativ social och ekonomisk utveckling i landet. Medborgare samlar sig nu kring frågor som är avgörande för landets framtid och berör alla, oavsett etnisk tillhörighet. Förhoppningsvis kommer de fortsätta att insistera på förändring.

Text: Christina Bergman och Thomas Edin

Artikeln är även publicerad på Dagens Arena.

Fakta:

Bosnien och Hercegovina är en decentraliserad statsbildning som vid krigsslutet 1995 delades upp i två entiteter: Federationen Bosnien och Hercegovina, och Republika Srpska. Det finns en regering på statsnivå med ett presidentråd, en regering för vardera entiteterna samt president och parlament i de båda entiteterna. Därtill finns regering och folkförsamling i Federationens tio kantoner samt 141 kommuner. Graden av decentralisering inom den politiska strukturen är mycket omfattande. Som exempel kan nämnas att det totalt finns 14 utbildningsministrar i landet. Detta system gör politiska och juridiska processer komplicerade och är mycket kostsamma att upprätthålla.

Palmecentrets samarbetsorganisationer i Bosnien och Hercegovina bidrar till att utbilda människor för att stärka deras möjligheter att aktivt delta i, och ha inflytande över, sina lokala samhällen. Folklig och politisk organisering behövs för att en positiv samhällsutvecklingen ska kunna ske i landet. Därför arbetar Palmecentret med organisationer som tar tillvara ungdomars, kvinnors och arbetares rättigheter.

Publiceringsdatum: 2014-02-18

Till toppen av sidan